ค้นหาจาก

เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน (1041)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 14542 ) งานลำพูน ( 424 ) งานเชียงราย ( 214 ) งานลำปาง ( 163 ) งานอื่นๆ ( 1039 ) ดูทั้งหมด

 บริษัท เชียงใหม่ ซี.ดี. ซัพพลาย จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
- ติดต่อประสานงาน ส่วนงาน - ราชการ ต่างๆ - การปฎิบัติงานต้องชำนาญเส้นทางในเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างดี - งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารรวมถึงขับรถให้ผู้บริหารเมื่อต้องการ - ชำนาญขั..
 บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซิ่ง แอนด์ มีเดีย จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
จัดเตรียมข้อมูล ประสานงานภายใน และภายนอกบริษัท สนับสนุนงานขายและบริการลูกค้า..
 Super Cheap (ซุปเปอร์ชีป สาขาเชียงใหม่)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
- ประสานงานช่าง - จัดคิวลงตารางเวลาส่ง-ติดตั้งสินค้าในร้าน - บริการลูกค้าที่เคาเตอร์ ในโชว์รูม - ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่หรือนักศึกษาช่วงปิดเทอม มีการเทรนงานเพื่อเรียนรู้การทำงาน..
 บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
บริการลูกค้าส่วนของฟาร์ม และ บ้านพัก ห้องประชุม หยุด สัปดาห์ละ 1 วัน ยกเว้น เสาร์-อาทิตย์ นักขัตฤกษ๋..
 บริษัท เชียงใหม่ ซี.ดี. ซัพพลาย จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
กรุณาอ่านคุณสมบัติให้ชัดเจนก่อนทำการสมัคร - บันทึกข้อมูลการจำหน่ายสินค้า ของแผนกขาย - เปิดบิล-ประสานงานการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า - บันทึกยอดขายให้ผู้บริหารทุกบิล โดยสรุปรายงานส่งผู้บริหารในวันถัด..
 บริษัท ทีซัสเอนเนอร์จี สเตอเรจ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
จัดทำบันทึกรายงาน / จัดเก็บเอกสารทั้งราชการและงานเอกชน / ติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในองค์กรและนอกองค์กร / ช่วยประสานงานลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ / ช่วยงานด้านการบัญชี และงานอื่นที่ได้รับหมอบหมาย..
 หจก.กู้ดสปีดคอมพิวเตอร์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
จัดทำเอกสาร สำคัญของริษัทเพื่อประกอบการประมูลงานและการชาย ทำหนังสือมอบอำนาจ เพื่อยื่นซองประกวดราคา เตรียมเอกสาร พร้อมตรวจเอกสาร เตรียมตัวอย่างสินค้าในกรณีที่ tor ได้ระบุไว้ ทำหนังสือขออนุญาติเข้าทำ..
 หจก.กู้ดสปีดคอมพิวเตอร์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
ตรวจเช็คสต๊อคสินค้า รับสินค้าเข้า โอนสินค้า ดูแลงานด้านเอกสาร ติดต่อประสานงานภาครัฐและเอกชน ดูแลรับผิดชอบคัดแยกจัด เก็บเอกสารประเภทต่างๆ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จัดทำ เอกสารทางบัญชี เช่นจัดทำใ..
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้านนา เทค
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
ประสานงานกับลูกค้า จัดทำเอกสารภายในสำนักงาน ช่วยเอกสารฝ่ายบัญชี
 บริษัท ฟิวเจอร์อิเล็คโทรนิคส์เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
ดูแลประสานงานอะไหล่ จัดเก็บเอกสาร ประสานงาน เสนอราคาลูกค้า ออกนอกสถานที่จัดส่งอะไหล่ เก็บเงินค่าอะไหล่ ดูแลประสานงานทั่วไปที่เกี่ยวข้อง..
 บริษัท นิ่มซี่เส็งรถยก จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
-ติดต่อประสานกับลูกค้า -ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับงานบริการของบริษัท -ติดต่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -สามารถทำงานเป็นกะได้..
 โอเรียน เอเซีย สยาม รีสอร์ท
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
ติดต่อธุรกิจ กับลูกค้า และ ประสานงานกับองค์กรต่างๆ
 บริษัท อาร์ต แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
1.งานเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำค่าจ้างเงินเดือน,ภาษี,ประกันสังคม 2.งานจัดทำข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ในแผนก เช่น การสรรหาพนักงาน,ค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน,การฝึกอบรมพนักงาน 3.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รั..
 อิจิบังสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นและแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
-ให้คำปรึกษาในการศึกษาภาษาญี่ปุ่น -รับสมัครนักเรียน รวบรวมและจัดทำข้อมูลนักเรียน -จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย -ประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในโรงเรียนให้นักเรียนและเจ้าหน้าที่ทราบ -ให้บริการทั่วไปแก่ลูกค้าแ..
 อิจิบังสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นและแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
- จัดตารางการนัดหมาย,เตือนการนัดหมายให้หัวหน้างานทราบถึงกำหนดการนัดหมายล่วงหน้า - ติดต่อสอบถามงานทางโทรศัพท์ หรือทางอินเตอร์เน็ต - ร่างจดหมายโต้ตอบทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น - ดูแลรับผิ..
 ออลล์ วัน 2017 จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
- ประสานงานสอบถามข้อมูลกับแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้บริษัทฯ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายต่างๆ..
 พีทูเอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 7,001 - 8,000
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
ประจำออฟฟิตทำงานอาทิตย์ละ5วัน เวลาทำงาน 9.30-15.30น
 ค.เคหภัณฑ์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
- ติดต่อ/ สอบถาม/ ประชาสัมพันธ์ ค.เคหภัณฑ์ ไปยังลูกค้าโครงการ - ประสานงานกับแผนกงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานขายโครงการได้เป็นอย่างดี - สร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องเป..
 โรงแรมเรือนระมิงค์ (Raming Lodge Hotel & Spa)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
- รับผิดชอบงานขายห้องพัก และประชาสัมพันธ์โรงแรม - รับผิดชอบงานสำรองห้องพักและขายห้องพักล่วงหน้า ติดต่อและจัดทำเอกสารสัญญากับเอเยนต์ - Set up ข้อมูลโรงแรมลงในระบบสำรองห้องพักของโรงแรมและเอเยนต์ บริห..
 บริษัท เชียงรายหล่อตระกูล 2005 จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก - จัดทำตารางการประชุมและตารางการนัดหมาย - สรุปรายงานการประชุมระดับบริหารหรือสรุปรายงานการประชุมอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย - สามารถสื่อสาร..
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์