งาน part-time รายได้เสริม ธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจขนาดเล็ก
วันที่โพส : 16 ม.ค. 61 10:35

คณะเภสัชศาสตร์ มช. รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน (หน่วยบริการวิชาการ) 1 ตำแหน่ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยบริการวิชาการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท

ลักษณะงาน
1. รับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการทีได้รับมอบหมายให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์ตามที่ตั้งไว้
1.1 การประสานงานดำเนินการจัดประชุมวิชาการ
1.2 การประสานงานเกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (Continuing Pharmacy Education)
1.3 การประสานงานและจัดกิจกรรมบริการวิชาการในรูปแบบอื่นๆ

2. การปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบริหาร เศรษฐศาสตร์ การศึกษา คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเป็นผู้มีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
2. มีความรู้ความสามารถใช้ Microsoft office
3. อายุไม่เกิน 35 ปี
4. มีทักษะภาษาอังกฤษดี
5. หากมีความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์ต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- การจัดการฐานข้อมูล
- การบริหารโครงการ และประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานภายนอก

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 มกราคม 2561!!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.jobnorththailand.com/jobdetail.php?id_job=508582

http://www.pharmacy.cmu.ac.th/


 

โพสโดย : กุสุมา ภาคภูมิ
วันที่โพส : 16 ม.ค. 61 10:35
เปิดดู : 4055 ครั้ง
IP : 202.28.25.220


แสดงความคิดเห็น