ค้นหาจาก

บัญชี/การเงิน (1085)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 13756 ) งานลำพูน ( 420 ) งานเชียงราย ( 212 ) งานลำปาง ( 158 ) งานอื่นๆ ( 1003 ) ดูทั้งหมด

 บริษัท ไทย อีสซี่ บาย จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 60
- คิดเงินให้ลูกค้า - อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า เวลาทำงาน 9:30 ถึง 22:00 หยุดทุกๆ 3 วัน ทดลองงานสามเดือนให้ 10,000 ผ่านงานปรับเป็น 12,000 ไม่รวมค่าคอม..
 CASA MAROCC
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 60
- มีประสบการณ์ด้านบัญชีโรงแรม - สามารถสรุปยอด PnL ประจำเดือนได้ - สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดัน ** ผู้สมัครทุกท่าน กรุณาส่งประวัตัส่วนตัว และประวัติการทำงานแนบรูปถ่ายปัจจุบันของท่าน (ไม่เกิน 6 เด..
 บริษัท มิตซูเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 60
- ปิดงบได้ - วิเคราะห์รายงานทางบัญชีเพื่อบันทึกเข้าระบบ - ควบคุมดูแลและติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในบริษัท - จัดทำรายงานการตรวจสอบและกระทบยอดในระบบ - ให้คำแนะนำปรึกษาแก่พนักงานบ..
 โรงแรม ฟูราม่า เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 60
ดำเนินการดูแลด้านการปิดรอบรายรับ จ่าย ของโรงแรม และประสานงานด้านบิลต่างๆ..
 โรงแรมคำม่อน ล้านนา รีสอร์ท
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 60
- ตรวจเช็คความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารด้านบัญชี - มีความรู้ด้านบัญชีการเงินและภาษีเป็นอย่างดี - สามารถประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย..
 Super Cheap (ซุปเปอร์ชีป สาขาเชียงใหม่)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 60
- ควบคุม บริหารงานบัญชีลูกหนี้ - ติดต่อประสานงานกับส่วนงานอื่นๆด้านบัญชี - แก้ไขและลบบิลขาย - ตั้งหนี้พนักงาน - ดำเนินการปรับรถยึดต่าง ๆ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย..
 Super Cheap (ซุปเปอร์ชีป สาขาเชียงใหม่)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 60
- ทำสัญญาลูกค้า ,อิออน เฟริสช้อยส์ - สรุปรายงานประจำเดือนสินเชื่อ+ติดตาม - สรุปเลขที่สัญญา - งานธุรการบัญชี,คุมทะเบียนลูกค้าVIP,งานทะเบียน+ภาษีพรบ.รถ..
 Super Cheap (ซุปเปอร์ชีป สาขาเชียงใหม่)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 60
- ทำสัญญาลูกค้า ,อิออน เฟริสช้อยส์ - สแกนแผนที่+หน้าสัญญา,Addแผนที่ - สรุปรายงานประจำเดือนสินเชื่อ+ติดตาม - สรุปเลขที่สัญญา - ตรวจสัญญาทุกสาขา - อนุมัติวงเงิน,ปลดวงเงินชั่วคราว..
 Super Cheap (ซุปเปอร์ชีป สาขาเชียงใหม่)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 60
- ธุรการบัญชี,จัดคิวช่าง,ดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆในร้าน,เบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน,คุมทะเบียนลูกค้าVIP,งานทะเบียน+ภาษี พรบ.รถ - รับชำระค่าสินค้าขายสด-ขายเชื่อ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย..
 บจก.เดสทีนี่ เอ็นเตอร์ไพร์ซ
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 60
บันทึกบัญชี, ดำเนินการทางกฏหมายพนักงาน, ติดตามเงิน, เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการตามกฏหมาย, จัดทำบัญชี, นำส่งรายงานให้กรมสรรพากร..
 บริษัท ซีเอ็ม. แอร์ คอนดิชั่นนิ่ง จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 60
-ดูแลจัดการงานภายในสำนักงาน -ดูแลงานด้านบุคคล -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย..
 I.S. Group of Companies
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 60
1.ทำหน้าที่แคชเชียร์/เก็บเงิน รักษาเงินจากการขายสินค้าของร้านค้า 2.ตรวจสอบยอดขายรายวัน จัดทำรายงานการขายและยอดเงินรายวัน 3.งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย..
 GCR 
 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 60
ทำบัญชีทั่วไป
 โรงแรมเดอชาร์ม (De Charme Hotel)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 60
ตรวจสอบความถูกต้องของรายการต่างๆทั้งหมดในระบบ รวมถึงรายการต่างๆจากoutletอื่นๆ ตรวจสอบเงินสดที่ได้รับว่าครบหรือไม่ จัดทำรายงานHouse report ตรวจสอบยอดการจองว่าครบถ้วนสมบูรณ์และมีความถูกต้องหรือไม่ ต..
 กลุ่มบริษัท ทีซีซี แลนด์ (สำนักงานภาคเหนือ)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 60
1. สามารถออกใบแจ้งหนี้ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 2. สามารถตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับรายได้อย่างถูกต้อง (RV) เอกสารโอนเงิน,คืนเงิน 3. สามารถจัดทำรายละเอียดประกอบงบได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 4. ให้ความร่ว..
 บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 60
• บันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำรองจ่ายในส่วนงานก่อสร้าง • บันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าซ่อมรถ ค่าน้ำประปา • บันทึกการจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า • คัดแยกเอกสารการจ่ายเงินที่ได้รับจากฝ่ายการเงิน • คัดแ..
 GL 
 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 60
บันทึกบัญชีต่างๆ เช่น รายการปรับปรุงบัญชี ดูแลเรื่องการคำนวณภาษี การนำส่งภาษี ฯลฯ..
 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 60
ควบคุมต้นทุนด้านต่างๆ ในโรงแรม
 บริษัท นัติมอเตอร์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 60
ลงบิลออเดอร์อาหาร เก็บเงินลูกค้า เช็คยอดเงิน ส่งยอดเงินประจำวัน
 บ.เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 60
ห้างสรพพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เปิดรับสมัคร พนักงานแคชเชียร์ ให้บริการการรับชำระค่าสินค้าแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการของห้างด้วยความรวดเร็วถูกต้อง ด้วยความสุภาพเรียบร้อย ดูแลและให้บริก..
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์