ค้นหาจาก

บัญชี/การเงิน (1085)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 13756 ) งานลำพูน ( 420 ) งานเชียงราย ( 212 ) งานลำปาง ( 158 ) งานอื่นๆ ( 1003 ) ดูทั้งหมด

 บ.พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จก.
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 60
ทำทะเบียนทรัพย์สิน ตรวจสอบและตรวจนับทรัพย์สิน ติดรหัสทรัพย์สิน คำนวนค่าเสื่อมราคา..
 บริษัท ซี.เอส.โอ ปิโตรเลียม จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 60
บริษัท ซี.เอส.โอ ปิโตรเลียม จำกัด ดำเนินธุรกิจประเภทค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและคลังน้ำมัน มีความต้องการผู้ร่วมงานในตำแหน่งพนักงานการเงิน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.ควบคุมเงินสดย่อย กระทบยอดเงินสด จั..
 บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 60
- จัดทำใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ invoice ตารางการรับเงินแต่ละโครงการ - จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ทุกสิ้นเดือน - ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม,ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย,ภาษีเงินได้น..
 โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 60
ดำเนินเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสั่งจ่ายเช็คทั้งภายในและผู้ส่งสินค้าภายนอกของโรงแรม ตรวจสอบเอกสารทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการสั่งจ่าย เป็นต้น..
 บริษัทเลิศวสิน (2002) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 60
1 เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่บัญชี (เจ้าหนี้) 1 อัตรา
 TSK EXCHANGE
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 60
พนักงานประจำ Booth แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท เวอร์เรนดา เอนจิเนียริง จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 60
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภงด.1,3,53 - เอกสารทางด้านบัญชี - งานอื่นๆตามรับมอบหมาย..
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 60
1. ลงรายรับ รายจ่ายประจำวัน 2. ส่งเอกสารให้กับผู้รับใบอนุญาต 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด
จังหวัด : เพชรบูรณ์ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 60
1.จัดทำและตรวจสอบทะเบียนสินทรัพย์ 2.ตรวจสอบสินค้าคงเหลือในคลังและโครงการก่อสร้าง 3.จัดทำรายงานสรุปต้นทุนโครงการก่อสร้าง 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 60
- จัดทำและตรวจสอบสต็อกสินค้าคงเหลือ - จัดทำและตรวจสอบข้อมูลฝ่ายผลิต - จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายฝ่ายผลิต - คำนวนต้นทุนสินค้า - วิเคราะห์ต้นทุนสินค้าและต้นทุนการผลิต..
 Bike Tour Asia Ltd.
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 60
-Responsible for company accounting and financial control and follow up -Support in administrative tasks, e.g. hotel bookings
 จุงพร็อพเพอร์ตี้
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 60
1.ควบคุมการทำงานทั้งหมดในฝ่ายการเงินและบัญชี 2.จัดทำงบประมาณรายจ่าย และจัดสรรงบประมาณให้กับแผนกต่างๆ 3.จัดทำระบบข้อมูลด้านการเงินและการบัญชีลงในระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเอกสาร 4.ตรวจเช็คบัญช..
 หจก. โกร โปรเกรส ออดิท เซอร์วิสเซส
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 60
-
 TSK EXCHANGE
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 60
พนักงานประจำ Booth แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัทริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 60
- ดูแลรับผิดชอบทางด้านการเงิน ทำรายงานด้านบัญชีการเงิน ติดต่อธนาคาร
 เอ เอช อาร์ บิซ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 60
คิดเงิน ทำบัญชีเบื้องต้น ฯลฯ
 บริษัท หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 60
ให้บริการรับชำระเงินแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย..
 หจก. วินคอสเมติคส์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 60
-รับผิดชอบการรับเงิน การทอนเงิน การรูดบัตรเครดิตให้กับลูกค้า -แนะนำ การให้บริการแก่ลูกค้า..
 TSK EXCHANGE
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 60
พนักงานประจำ Booth แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย..
 REALTOR WORLD NETWORK CO.,LTD.
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 60
ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำอยู่ที่สำนักงาน น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์