ค้นหาจาก

บัญชี/การเงิน (1049)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 13407 ) งานลำพูน ( 392 ) งานเชียงราย ( 208 ) งานลำปาง ( 150 ) งานอื่นๆ ( 991 ) ดูทั้งหมด

 บริษัท หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ต.ค. 60
ให้บริการรับชำระเงินแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ
 บริษัท แสงชัยมอเตอร์เซลส์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ต.ค. 60
ทำงานด้านบัญชี และธุรการทางด้านบัญชี
 TSK EXCHANGE
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 21 ต.ค. 60
พนักงานประจำ Booth แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย..
 หจก. วินคอสเมติคส์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ต.ค. 60
-รับผิดชอบการรับเงิน ทอนเงิน การรูดบัตรเครดิตให้กับลูก่ค้า -มีใจรักในงานบริการ -หากมีประสบการณ์ด้านงานแคชเชียร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ..
 บริษัท เชียงรายหล่อตระกูล 2005 จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ต.ค. 60
- ตรวจสอบการทำงานของแผนกบัญชีและแผนกที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบัญชีทั้งหมด - สามารถจัดทำงบต่างๆ ของบริษัทได้ - สามารถปิดงบประจำปีของบริษัทได้ - สามารถเซ็นต์เอกสารเกี่ยวกับบัญชีได้ (มีเอกสารรับรอง)..
 บริษัท บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ต.ค. 60
1. Supervise accounting staff and follow up their daily work to make sure that all is correct and follow standard practice and ruling. 2. Data Preparing, cash flow , Account Receivable aging 3. Resp..
 พงศ์โชตนาการยาง
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 21 ต.ค. 60
รับชำระเจ้าหนี้และลูกหนี้ ปิดบัญชีรายวัน เก็บเงิน วางบิล นำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า อัตราเงินเดือน 13,000 บาท บรรจุเบี้ยขยัน 500 บาท..
 บริษัท ตั้งหง่วนเซ้ง ไทย โฮมมาร์ท จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 20,001 - 30,000
วันที่ประกาศ : 21 ต.ค. 60
1. ทำงบบัญชี งบดุล 2. ตรวจสอบการทำงานของพนักงานบัญชี 3. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 21 ต.ค. 60
-ให้คำปรึกษาการใช้งานโปรแกรมลูกค้าทางโทรศัพท์ -ให้คำปรึกษา/แนะนำการใช้โปรแกรมด้าน database และ network -แก้ปัญหาให้ลูกค้าโดยเร่งด่วน เมื่อพบข้อผิดพลาดทางโปรแกรม -ติดตามงานภายในบริษัท เพื่อส่งมอบที่..
 Hotel Culture (Chiangmai) Co.,Ltd
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ต.ค. 60
- Preparation of monthly, quarterly and annual budget execution report sand annual financial report - Cooperation with external auditor to carry out annual external auditing. - Specifically reviews ..
 บริษัท ไอด้อล ฟู้ด จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 21 ต.ค. 60
-เตรียมเอกสารและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ - ทำภาษี หัก ณ ที่จ่าย - เตรียมเอกสารข้อมูลส่งทำงบบัญชีบริษัทฯ - ประกันสังคม และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย..
 เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ต.ค. 60
1.ทำบัญชีรับ-จ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี 2.จัดทำบัญชีวัสดุ-ทะเบียนครุภัณฑ์ ปิดงบบัญชี ณ สิ้นเดือน..
 บริษัท ทีเอเอส แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 21 ต.ค. 60
1.งานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางบัญชี รวมถึงการบันทึก จัดเก็บ รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี บันทึกรายรับ รายจ่าย และจัดทำรายงานภาษี 2. รับ - ส่ง เอกสาร และติดต่อหน่วยงานภายนอก..
 บริษัท แสนดี เฮลท์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 21 ต.ค. 60
1. จัดทำและบันทึกรายการภาษีซื้อ, ภาษีขาย, โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป express 2. เตรียมเอกสารใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี และเอกสารวางบิล เพื่อเรียกรับชำระเงินจากลูกค้า 3. เตรียมเอกสารเจ้าหนี้เพื่อออกเช็คจ่า..
 บริษัท ก้วงไถ่สเปเชียลเปเปอร์ จำกัด
จังหวัด : สุโขทัย เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 21 ต.ค. 60
1. จัดทำบันทึกรายการภาษีซื้อ ภาษีขาย 2. เตรียมเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี เอกสารวางบิลเพื่อเรียกรับชำระเงินจากลูกค้า 3. เตรียมเอกสารเจ้าหนี้เพื่อออกเช็คจ่ายในแต่ละงวด 4. ดูแลจัดเก็บเอกสารทางบัญชี..
 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 21 ต.ค. 60
1 Understand thoroughly the Hotel payroll policy and procedures. 2 Familiar with the Hotel payroll accounting procedures. 3 Check and ensure that Advice of Change Forms are properly approved and..
 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 21 ต.ค. 60
-
 REALTOR WORLD NETWORK CO.,LTD.
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 60
ประจำสำนักงานโครงการ น้ำบ่อหลวง น้ำแพร่ หางดง สันป่าตอง
 บริษัท บิ๊ก ครีเอทีฟ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 60
รับผิดชอบการทำเอกสารตั้งหนี้ (เร่งรัด-ติดตามและทวงถามเพื่อการเบิกจ่ายและชำระเงินของลูกหนี้) พร้อมบันทึกลงในระบบบัญชี/ดูแลและตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำเอกสารการเงินและควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบ..
 โรงแรมศาลา ล้านนา เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 60
-Accurate processing and payment of all accounts on a weekly and monthly basis and to ensure all Hotel accounts are paid accurately and on a timely basis -Prepare cheque run for approval on 7, 15, an..
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์