ค้นหาจาก

บัญชี/การเงิน (1135)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 14542 ) งานลำพูน ( 424 ) งานเชียงราย ( 214 ) งานลำปาง ( 163 ) งานอื่นๆ ( 1039 ) ดูทั้งหมด

 Super Cheap (ซุปเปอร์ชีป สาขาเชียงใหม่)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
- ทำสัญญาลูกค้า ,อิออน เฟริสช้อยส์ - สรุปรายงานประจำเดือนสินเชื่อ+ติดตาม - สรุปเลขที่สัญญา - งานธุรการบัญชี,คุมทะเบียนลูกค้าVIP,งานทะเบียน+ภาษีพรบ.รถ..
 บริษัท เชียงใหม่ ซี.ดี. ซัพพลาย จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
กรุณาอ่านคุณสมบัติให้ชัดเจนก่อนทำการสมัคร -ติดตามการรับชำระเงิน พร้อมบันทึกการรับชำระด้วยระบบ Express ทำรายงานส่งหัวหน้าแผนกพร้อมมีสำเนาให้ผู้บริหาร - รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารตาม..
 หสม.พิงค์ภูเพลส
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
ทำบัญชีโรงแรม จัดทำเอกสารการเงิน และงานที่ได้รับมอบหมาย
 บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
-บันทึกบัญชีรายวัน -จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย -จัดทำ/ตรวจสอบ รายการจ่ายเงิน -คำนวณเงินเดือนพนักงานรายวัน -ปฏิบัติงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย หรือตามความเหมาะสม..
 บริษัท ส.ใจดี คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
- เขียนใบสำคัญรับ-จ่ายได้ - สเตทเมทธนาคาร - งบการเงิน
 TSK EXCHANGE
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตรวจสอบธนบัตรเงินตราต่างประเทศ บริการลูกค้า และรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย ***ทำงานเป็นกะ***..
 บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
-บันทึกบัญชีรายวัน -จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย -จัดทำ/ตรวจสอบ รายการจ่ายเงิน -คำนวณเงินเดือนพนักงานรายวัน -ปฏิบัติงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย หรือตามความเหมาะสม..
 เดย์สตาร์ จำกัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้ และบันทึกลงในระบบบัญชี, ปิดงบ,ควบคุมให้การทำเอกสารจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท,ลงบันทึกรายรับ - รายจ่าย ในบริษัทได้อย่่างถูกต้อง, มีความรู้ในด้านภาษีเป็นอย่างด..
 บริษัท โตโยต้าริช จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
-ติดต่อประสานงานกับกรมทางบก -ดำเนินเรื่องภาษีรถ ต่อทะเบียน ที่มีความสำคัญกับกรมทางบก..
 บจก.ฟินิกซ์ แอคเค้าน์ติ้ง โซลูชั่น
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
- ติดต่อประสานงาน ให้คำปรึกษาในด้านบัญชีและภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง และรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า - ให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกสอนงาน ให้เจ้าหน้าที่ภายในแผนก ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ..
 TSK EXCHANGE
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตรวจสอบธนบัตรเงินตราต่างประเทศ บริการลูกค้า และรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย ***ทำงานเป็นกะ***..
 นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรปาล์มสปริงส์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
บันทึกรายรับ-รายจ่าย,ทำภาษีส่งสรรพกร, ประกันสังคม, ไปธนาคาร, พิมพ์เอกสารต่างๆ และงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน *ต้องการคนอยากทำงานและตั้งใจหางานทำ*..
 บริษัท เชียงรายหล่อตระกูล 2005 จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
- ดูแลระบบงานด้านบัญชีทุกรูปแบบ -จัดสรรงบประมาณ รายได้ รายจ่าย ควบคุมต้นทุนในอยู่ในมาตรฐานของทางโรงแรม -จัดทำ budget ประจำปี -ปิดงบบัญชีการเงินได้ -สามารถเซ็นต์เอกสารทางบัญชีได้..
 Super Cheap (ซุปเปอร์ชีป สาขาเชียงใหม่)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
- ธุรการบัญชี,จัดคิวช่าง,ดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆในร้าน,เบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน,คุมทะเบียนลูกค้าVIP,งานทะเบียน+ภาษี พรบ.รถ - รับชำระค่าสินค้าขายสด-ขายเชื่อ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย..
 ภัตตาคาร เจี่ยท้งเฮง
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
- รับผิดชอบการรับเงิน การทอนเงิน การรูดบัตรเครดิตให้กับลูกค้า - ตรวจสอบปิดยอดรายได้ประจำวัน - จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง/ดูแลรักษาเงิน - งานบริการด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท ซี.พี.ดี.ชีทบอร์ด จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
1.จัดทำใบวางบิล 2.จัทำรายงานภาษีขาย 3.ตรวจสอบ/จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง 4.ใช้โปรแกรม BC Account 5.5 ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)..
 I.S. Group of Companies
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
-ตรวจสอบรายการStatement ให้ตรงกับรายการที่บันทึกในระบบ -ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีในระบบ -จัดทำงบการเงิน..
 หจก.ซี เอ็น เอ็กซ์ พี แอนด์ พี ทราเวิล
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
** ขอคนที่จะทำงานจริงๆ ส่งเล่นๆ ไม่เอา ** ** ติดรูปในใบสมัครด้วย ** ** พร้อมทำงานได้ทันที ** ______________________________________ ลักษณะงาน - บันทึกจัดเก็บข้อมูลการขาย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ รายวัน..
 สยาม เรียลเอสเตท โซลูชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
สมุดรายวันซื้อ 1 บันทึกรายการซื้อสินค้า 2 บันทึกตั้งนี้ผู้รับเหมา 3 จัดชุดเอกสารทั้งหมดส่งการเงิน เพื่อเตรียมจ่ายชำระหนี้ 4 จัดทำรายละเอียดประกอบสินค้าคงเหลือ 5 จัดทำรายละเอียดประ..
 Bike Tour Asia Ltd.
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
- cash flow - ทำรายงานค่าใช้จ่ายประจำเดือน - ส่งใบอินวอยด์ส่งเก็บเงินลูกค้า - ออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย - จัดเตรียมเอกสารส่งสำนักงานบัญชีทุกๆสิ้นเดือน - โอนเงินเพื่อชำระค่าบริการต่างๆ - P..
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์