ค้นหาจาก

งานช่าง (1011)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 13981 ) งานลำพูน ( 431 ) งานเชียงราย ( 214 ) งานลำปาง ( 161 ) งานอื่นๆ ( 1005 ) ดูทั้งหมด

 โรงแรมโลตัส
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 13 ธ.ค. 60
สามารถซ่อมบำรุงละดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างหลากหลาย หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ..
 กรีนเอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 13 ธ.ค. 60
ดูแลไฟฟ้าของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และตรวจเช็คระบบงานติดตั้ง ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของใช้ต่างๆ ที่ชำรุด และทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ติดตั้งระบบพลังงานทดแทน..
 บริษัทยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 13 ธ.ค. 60
- สวัสดิการ ค่าอาหาร,ค่าน้ำมันรถ,เบี้ยขยัน,ค่าล่วงเวลา,ชุดพนักงาน,เงินช่วยเหลือแต่งงาน,ของขวัญวันเกิด,เงินช่วยเหลือญาติสายตรงเสียชีวิต,ประกันกลุ่มพนักงาน,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - งานด้าน Facility งานด้..
 บริษัทเลิศวสิน (2002) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 13 ธ.ค. 60
ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ห้องพัก
 บริษัท นิยมพานิช จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 13 ธ.ค. 60
รับงานส่ง-ติดตั้งสินค้า ตรวจเช็คสินค้า และจำนวนเงินที่ต้องเก็บให้ถูกต้อง, จัดลำดับการส่งสินค้า ตรงตามสายงาน และเวลานัดหมายของลูกค้า, ควบคุมอุปกรณ์การติดตั้งให้พร้อมกับงานติดตั้ง, งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับ..
 บริษัท นิยมพานิช จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 13 ธ.ค. 60
บริการซ่อม - ติดตั้งงานที่รับมอบหมาย ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด, รับงานและตรวจสอบเช่น อาการเสีย, สภาพเครื่อง, เวลานัดหมาย, และอื่นๆ, ประเมินค่าใช้จ่ายจากการตรวจเช็คเบื้องต้นให้กับลูกค้า, งานอื่นๆ ที่ได้..
 บริษัท ณัฐพิพัฒน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 13 ธ.ค. 60
รับลูกค้า แนะนำการให้บริการ เปลี่ยนถ่ายน้่ำมันเครื่อง และน้ำมันอื่นๆ บริการตรวจเช็ครถยนต์..
 บริษัท ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 13 ธ.ค. 60
1. สามารถใช้งานเครื่องมือและเครื่องยนต์ทางการเกษตรได้อย่างถูกวิธี 2. สามารถดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือและเครื่องยนต์ทางการเกษตรได้ 3. สามารถใช้งานระบบน้ำหยดได้อย่างถูกวิธี 4. สามารถดูแลรักษาและ..
 บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค(ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 13 ธ.ค. 60
1. งานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ 2. งานเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องยนต์ 3. การตรวจเช็คเครื่องยนต์ 4. งานอืนๆที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค(ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 13 ธ.ค. 60
บริษัทฯ ต้องการรับสมัครช่างฝึกหัด ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อมาเป็นช่างเจาะ หรือช่างเกร๊าท์ โดยบริษัทมีช่างชำนาญงานในการสอนงานให้..
 บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค(ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 13 ธ.ค. 60
1.ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามแบบและมาตรฐาน 2.ตรวจสอบแบบ แก้ไขปัญหาตามหน้างาน 3.ประสานงานเรื่องการก่อสร้างกับผู้จัดการโครงการ 4.วางแผนงานการก่อสร้างให้เสร็จตามกำหนด 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค(ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 13 ธ.ค. 60
1. มีความสามารถติดตั้ง ตรวจแก้ ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 2. มีความสามารถติดตั้ง ตรวจแก้ ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร 3. มีความสามารภระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบคอนโทลควบคุมต่างๆของมอเตอร์ได้..
 บ.ซอเมอร์วิลล์ (สยาม) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 13 ธ.ค. 60
1.งานเชื่อมโลหะ 2.งานเชื่อมต่างๆ 3.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย..
 บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค(ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 13 ธ.ค. 60
** กรุณาอ่านให้ละเอียดก่อนทำการสมัคร ** 1.สัญญาจ้าง 1 ปี 2.ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามแบบและมาตรฐาน 3.ตรวจสอบแบบ แก้ไขปัญหาตามหน้างาน 4.ประสานงานเรื่องการก่อสร้างกับผู้จัดการโครงการ 5.วางแผนง..
 โรงแรมเยสเตอเดย์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 13 ธ.ค. 60
1. ให้บริการลูกค้า ( ยกกระเป๋า + ดูแลลานจอดรถ) 2. งานช่างทั่วไป 3. เข้างาน 5 วัน อาทิตย์ - พฤหัสบดี 12.00 - 19.00 น. 4. ทำงานระหว่างวันที่ 11-21 ธันวาคม 2560 5. ค่าจ้าง 39 บาท / ชม (ไม่รว..
 บจก.เจริญศิลป์เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 13 ธ.ค. 60
- ตรวจวัดสายตาลูกค้าได้ทั้งแว่นเสียบและโฟรอปเตอร์ได้ - แนะนำเลนส์ในแต่ละประเภทได้ เลนส์ชั้นเดียว เฉพาะทาง และโปรเกรสซีพ - ตัดเลนส์ประกอบแว่นได้..
 บริษัท เชียงใหม่พลาซ่า จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 13 ธ.ค. 60
- ดูแลงานอาคาร สถานที่ ระบบไฟ คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงาน * ผ่านทดลองงานได้บรรจุเป็นพนักงานประจำ Service Charge Low Season การันตี 1,000 บ. High Season การันตี 2,000 บ...
 บริษัท เชียงใหม่โฮลดิ้ง จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 13 ธ.ค. 60
ดูแลตรวจ ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และงานซ่อมบำรุงทั่วไปในโรงงาน
 บริษัท วี เพอร์เฟค ออโต้คาร์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 13 ธ.ค. 60
ขัดเคลือบสีรถ และติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถ อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 บริษัท วี เพอร์เฟค ออโต้คาร์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 13 ธ.ค. 60
เบิก-จ่ายอะไหล่ รถยนต์ บริหารสต๊อกอะไหล่รถยนต์
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์