ค้นหาจาก

โยธา/สถาปัตย์/ตกแต่งภายใน (560)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 14544 ) งานลำพูน ( 424 ) งานเชียงราย ( 214 ) งานลำปาง ( 163 ) งานอื่นๆ ( 1039 ) ดูทั้งหมด

 ซีทรูดีไซน์แอนด์คอนสตรัคชั่น
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
-ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ และเวลาที่กำหนด -จัดทำร่างแผนงาน,รายงานประจำวัน-สัปดาห์ -ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย..
 วิสดอมสเปซ โครงการไพร์มสแควร์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
1. ควบคุมงานก่อสร้างอาคารของโครงการ 2. ประสานงานกับผู้รับเหมา ช่าง คนงาน 3. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท เวอร์เรนดา เอนจิเนียริง จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : มากกว่า 30,000
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
-ควบคุม ดูเเล งานด้านก่อสร้าง อาคารสูง ให้เป็นตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ..
 บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
• ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัทฯ • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้ากับผู้บังคับบัญชา • ตรวจสอบปริมาณงาน และวัสดุที่จัดซื้อเพื..
 บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
- รับผิดชอบวางแผนโครงการก่อสร้าง - ควบคุมตรวจสอบการทำงานให้มีคุณภาพ และรูปแบบตามมาตรฐาน ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด - ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภาย..
 บริษัท พี.ที. โปร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : มากกว่า 30,000
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
- วางแผนการทำงานด้านการก่อสร้าง ร่วมประชุมวางแผนงาน - ดูแลควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม - รายงานผลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนและมีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบการทำงาน คุณภาพของผู้รับเหมา..
 ALPHABET ASSOCIATE CO., LTD.
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
1.ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามแบบและมาตรฐาน 2.ตรวจสอบแบบ แก้ไขปัญหาตามหน้างาน 3.ประสานงานเรื่องการก่อสร้างกับผู้รับเหมา 4.วางแผนงานการก่อสร้างให้เสร็จตามกำหนด 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท ฮิมมา เพรสทีจ ลีฟวิ่ง จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
- วางแผนการทำงานด้านการก่อสร้าง ร่วมประชุมวางแผนงาน - ดูแลควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม - รายงานผลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนและมีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบการทำงาน คุณภาพของผู้รับเหมา - บริหารจัดการบุคลากรภายใ..
 NCM (บริษัท ภาคเหนือวัสดุก่อสร้าง จำกัด)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
รับคำสั่งจากหัวหน้างาน ควบคุมการทำงาน ให้สำเร็จลุล่วงตามแผนที่วางไว้ ออกสำรวจ survey ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย **ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่**..
 บริษัท พี.ที. โปร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
บริหารจัดการควบคุมดูแลการทำงานต่างๆในโครงการ • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงการจะดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเสร็จสิ้นการกำหนดการ • สามารถทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าของเราและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ..
 โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 61
ออกแบบตกแต่งภายใน, ตรวจงานก่อสร้างได้
 บริษัท ช่างรุ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 19 ก.พ. 61
ทำ แบบก่อสร้าง ,ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรระหว่างทำการก่อสร้าง, สถาปนิกจะเป็นผู้ออกแบบ ต้องทำงานตามขั้นตอนและกำหนดเวลาชิ้นผลงานต่างๆ ร่วมกับวิศวกรก่อสร้าง..
 บริษัท ช่างรุ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 19 ก.พ. 61
วางแผนการก่อสร้าง,จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา,ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด,ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย,..
 กลุ่มบริษัท วรวุฒิ
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 19 ก.พ. 61
บริหารโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ มาตรฐานการก่อสร้าง และกำหนดเวลา วิเคราะห์ วางแผน ประเมิน ติดตาม และจัดทำรายงาน โครงการก่อสร้าง weekly and monthly ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านเอกสารงา..
 บริษัท เชียงใหม่ล้านนาพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 19 ก.พ. 61
ทำ แบบก่อสร้าง ,ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรระหว่างทำการก่อสร้าง, สถาปนิกจะเป็นผู้ออกแบบ ต้องทำงานตามขั้นตอนและกำหนดเวลาชิ้นผลงานต่างๆ ร่วมกับวิศวกรก่อสร้าง..
 หจก.ใยบุญวิศวกรรม
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 19 ก.พ. 61
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน - มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย..
 หจก.ใยบุญวิศวกรรม
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 19 ก.พ. 61
- บริหารและวางแผนงานในการก่อสร้าง - ติดต่อประสานงาน - จัดทำเอกสารขออนุมัติ - ตรวจสอบปริมาณงานของผู้รับเหมา..
 บริษัท เวอร์เรนดา เอนจิเนียริง จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 19 ก.พ. 61
-ควบคุมงานก่อสร้าง อาคารสูงและควบคุมคนงาน 30 คนขึ้นไป ให้เป็นไปตามเป้าหมาย -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย..
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอทอินดีไซน์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 19 ก.พ. 61
ออกแบบภายใน เคลียร์แบบ ตรวจหน้างาน
 บริษัท เดอะ นิว คอนเซปท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 19 ก.พ. 61
- ควบคุมงานระบบไฟฟ้า - ดูแลการทำงานผู้รับเหมา - ตรวจสอบแบบระบบไฟฟ้า,แก้ไขแบบระบบไฟฟ้า *สวัสดิการบริษัท 1.โบนัสสูงสุด 12 เดือน 2.ปรับค่าจ้างประจำปี 3. ประกันสุขภาพ (คนไข้ใน-คนไข้นอก) 4.โคร..
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์