ค้นหาจาก

โยธา/สถาปัตย์/ตกแต่งภายใน (544)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 13407 ) งานลำพูน ( 392 ) งานเชียงราย ( 208 ) งานลำปาง ( 150 ) งานอื่นๆ ( 991 ) ดูทั้งหมด

 บริษัท ช.นวกิจ 2009 จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ต.ค. 60
ดูแล ควบคุมงาน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและขั้นตอนของงานนั้นๆ
 บริษัท ล้ำคูณ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ต.ค. 60
เป็นนักออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ที่มีความคิด ไอเดียในการดีไซค์งานประเภทตกแต่งภายในได้ดี สามารถใช้โปรแกรม 3D Render , Sketchup Render , Lumion , การรีทัชตกแต่งภาพผลงานนำเสนอ ได้ดี (สามารถปฏิบัติงานนอกสถา..
 หจก.คิว.เอส.คอนสทรัคชั่น
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 21 ต.ค. 60
- ถอดแบบ วางแผนงาน - ควบคุม ดูแลงานก่อสร้างที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแบบและเวลาที่กำหนด - รายงาน ความคืบหน้าเนื้องาน และปัญหาในการทำงานอย่างต่อเนื้อง - ติดต่อประสานงานกับหน่วยต่างๆ..
 บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 21 ต.ค. 60
•ซ่อมแซ่มบำรุงรักษาอาคารสถานที่ เพื่อให้อาคารอยู่ในสภาพดีเสมอ •ตรวจสอบ และรายงานความคืบหน้า ของงานตามแผนที่ได้รับมอบหมาย และติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง •ซ่อมแซ่ม บำร..
 บริษัท เพลินจิต พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 21 ต.ค. 60
ลูแลหน้างานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน จัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมายจากวิศวกร..
 ลานนาแอสเสท
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 21 ต.ค. 60
-ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบและระยะเวลาภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ -ตรวจสอบคุณภาพของงาน ในแต่ละวัน -เช็คสต็อคอุปกรณ์ -ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าของงานให้เป็นในแบบแผน (ไซต์คุมงาน ตั้งอยู่ที่ ตำบลแม่ริม..
 บริษัท เดอะบิวท์อิน จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 60
เขียนแบบ 3D google sketup
 โครงการดีญ่า วาเล่ย์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 60
-ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบและระยะเวลาภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ -ตรวจสอบคุณภาพของงาน ในแต่ละวัน -ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าของงานให้เป็นในแบบแผน - ติดต่อประสานงานการส่งสินค้าหน้างานและสำรวจพื้นที่หน..
 บริษัท สุภาพนา จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 60
*** รับสมัคร Site Engineer งานถนน สนามบิน เขื่อน บริษัทมีรถประจำตำแหน่งให้ ***
 บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค(ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 20,001 - 30,000
วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 60
1. สามารถวางแผนและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2. ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ 3. สรุปและประเมินผลประสิทธิภาพการดำเนินงาน..
 บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค(ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 60
1. สามารถวางแผนและควบคุมงาน ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2. ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ 3. สรุปและประเมินผลประสิทธิภาพการดำเนินงาน..
 บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค(ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 60
ควบคุมงานก่อสร้าง , งานดิน , งานวิศวกรรมธรณี
 บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค(ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 60
ควบคุมงานก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่่
 บริษัท พี เอช พี ดีไซน์ คอนซัลติ้ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 60
ออกแบบ/เขียนแบบ/ตรวจงานตามที่ได้รับมอบหมาย/ถอดแบบประมาณราคา
 บริษัท พี เอช พี ดีไซน์ คอนซัลติ้ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 60
ออกแบบเขียนแบบตามที่ได้รับมอบหมาย จัดทำเอกสารตรวจงานจัดทำวิเคราะโครงการเป็นผู้ช่วยหลักของสถาปนิก..
 บ.เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 60
• ควบคุม ดูแลจัดวาง ออกแบบลวดวายในภาพรวม ทั้งในช่วงที่มี Event, Promotion หรือ ในช่วงปกติ เพื่อให้การนำเสนอสินค้าเป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับนโยบาย และภาพลักษณ์ขององค์กร และสนับสนุนให้..
 บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 60
• ออกแบบ และพัฒนางานจัดสวน จัดภูมิทัศน์ ด้านภูมิสถาปัตย์ • ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมงานภูมิทัศน์ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัทฯ • ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้ากับผู้บังคับบัญชา..
 บริษัท เพลินจิต พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 60
ตรวจสอบหน้างาน ให้เป็นไปตามแผนงาน จัดทำรายงานก่อสร้าง
 บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : มากกว่า 30,000
วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 60
- ออกแบบ และเขียนแบบทางสถาปัตย์ - ถอดแบบอาคาร และดำเนินการประเมินราคาก่อสร้าง - ตรวจสอบงานโครงสร้างให้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด - วางแผน ตรวจสอบ ติดตามส่วนงานสถาปัตย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แล้วเ..
 บริษัท โฟร์เวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 19 ต.ค. 60
มีความรู้ ความเข้าใจงานบัญชีและภาษีอากรได้ดี - จัดเก็บเอกสาร - จัดทำงบการเงิน ภงด ภาษีอื่น ๆ - รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย..
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์