ค้นหาจาก

โยธา/สถาปัตย์/ตกแต่งภายใน (540)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 13981 ) งานลำพูน ( 431 ) งานเชียงราย ( 214 ) งานลำปาง ( 161 ) งานอื่นๆ ( 1005 ) ดูทั้งหมด

 บริษัท สุภาพนา จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 13 ธ.ค. 60
*** รับสมัคร Site Engineer งานถนน สนามบิน เขื่อน บริษัทมีรถประจำตำแหน่งให้ ***
 เดอะโฮม
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 13 ธ.ค. 60
รับผิดชอบก่อสร้างบ้าน ช่วยงานได้ทุกอย่างเกี่ยวกับก่อสร้างบ้าน
 กรีนเอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 13 ธ.ค. 60
วางแผน ออกแบบ เขียนแบบ ตรวจสอบแบบแปลน โครงสร้าง ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงานทักษะ ในงานด้านวิศวกรรมโยธา หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมี..
 บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค(ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 13 ธ.ค. 60
** กรุณาอ่านให้ละเอียดก่อนทำการสมัคร ** 1. ระยะเวลาสัญญาจ้าง 1 ปี 2. ควบคุมงานก่อสร้างโครงการ..
 บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค(ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 13 ธ.ค. 60
1. สามารถวางแผนและควบคุมงาน ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2. ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ 3. สรุปและประเมินผลประสิทธิภาพการดำเนินงาน..
 เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 13 ธ.ค. 60
1.ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง ตกแต่ง บำรุงรักษาอาคารสถานที่ภายใน ภายนอกศูนย์การค้า 2.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย ความสะอาด บริหารลานจอด ดูแลภูมิทัศน์ศูนย์การค้า..
 บริษัทไทรเด้นอินเทลลิเจนซ์เซอร์วิสจำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 13 ธ.ค. 60
- เขียนแบบ BIM และการใช้ซอฟแวร์ BIM (Autodesk Revit) หรือ Autocad - ออกปฏิบัติงานในภาคสนามร่วมกับผู้แทนขาย Sales Coordinator Engineer ในบางโอกาส - Support การใช้งานผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าหน้างาน - จัดทำ..
 บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค(ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 13 ธ.ค. 60
ควบคุมงานก่อสร้างโครงการในจังหวัดเชียงใหม่
 บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 20,001 - 30,000
วันที่ประกาศ : 13 ธ.ค. 60
- ออกแบบ และเขียนแบบทางสถาปัตย์ - ถอดแบบอาคาร และดำเนินการประเมินราคาก่อสร้าง - ตรวจสอบงานโครงสร้างให้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด - วางแผน ตรวจสอบ ติดตามส่วนงานสถาปัตย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แล้วเ..
 ลานนาแอสเสท
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 20,001 - 30,000
วันที่ประกาศ : 13 ธ.ค. 60
1. ทำตารางการทำงานในหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละวันของตนเอง และรายงานผลการทำงานให้ผู้บริหารทราบทุกสัปดาห์ 2. รับผิดชอบในการประมาณราคาก่อสร้างตามแบบแปลนของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอผู้บริหารอนุมัติงบประมาณในการดำ..
 Tadkham Village
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 12 ธ.ค. 60
ทำงานที่ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ชั้น 9 ฝ่ายออกงานสถาปนิกโดยตรง - งานประสานงานตกแต่งภายในร้านค้า - ออกแบบตกแต่ง เขียนแบบร้านค้าพื้นที่ให้เช่า - ตรวจแบบร้านค้า ซ่อมแซมอาคาร ต้องการคนที่สนใจเรียนรู..
 Tadkham Village
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 12 ธ.ค. 60
ทำงานที่ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ชั้น 9 ฝ่ายออกงานสถาปนิกโดยตรง - งานประสานงานตกแต่งภายในร้านค้า - ออกแบบตกแต่ง เขียนแบบร้านค้าพื้นที่ให้เช่า - ตรวจแบบร้านค้า ซ่อมแซมอาคาร ต้องการคนที่สนใจเรียนรู..
 Tadkham Village
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 12 ธ.ค. 60
ทำงานที่ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ชั้น 9 ฝ่ายออกงานสถาปนิกโดยตรง - งานประสานงานตกแต่งภายในร้านค้า - ออกแบบตกแต่ง เขียนแบบร้านค้าพื้นที่ให้เช่า - ตรวจแบบร้านค้า ซ่อมแซมอาคาร ต้องการคนที่สนใจเรียนรู..
 บริษัท กาดสวนแก้ว 2545 จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 12 ธ.ค. 60
-ตรวจแบบการก่อสร้างใหม่ หรือการตกแต่ง ต่อเติมและตรวจสอบให้ถูกต้อง -ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ -ประสานงานฝ่ายก่อสร้างและงานระบบ -จัดเดรียมเอกสารเพื่อประกอบขออนุญาติปลูกสร้าง/ดัดแปลงอาคาร ให้สำเร็จ..
 ลาวาริน อินทีเรียส์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 12 ธ.ค. 60
ออกแบบ เขียนแบบ งานตกแต่งภายใน
 REALTOR WORLD NETWORK CO.,LTD.
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 12 ธ.ค. 60
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมาย ประจำอยู่ที่สำนักงาน วังน้ำริน หางดง..
 วีอาร์ คอนสตรัคชั่น
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 12 ธ.ค. 60
วุฒิปริญญาตรี ออกแบบภายใน สถาปัตย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ในการเขียนแบบบ้าน เน้นงานตกแต่งภายในไม่น้อยกว่า 2 ปี - มีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ - สามารถใช้ Program 3D Max : Au..
 วีอาร์ คอนสตรัคชั่น
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 12 ธ.ค. 60
-ถนัดการทำงานพรีเซน 3D interior ในโปรแกรม3DMAX or Sketh up Vray -มีความรับผิดชอบและความอดทนดี -สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับสายงานได้ดีมาก ( Auto Cad,Photoshop,Illustrator,Microsoft Office ) -ม..
 Hotel Culture (Chiangmai) Co.,Ltd
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 12 ธ.ค. 60
- รับ Concept จากลูกค้า หรือหัวหน้างาน - มีความรู้เรื่องวัสดุที่ใช้ในการออกแบบเป็นอย่าง- ดี3D Max, Sketch-up และ Auto cad - มีความคิดสร้างสรรค์..
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอทอินดีไซน์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 11 ธ.ค. 60
เขียนแบบ/ออกตรวจหน้างาน
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์