โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่
โรงแรมและที่พัก  ดูรายละเอียดบริษัท
ที่อยู่ 44,44/1-4 ถนนนิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จังหวัด เชียงใหม่
ติดต่อคุณ  คุณกิรณา พันธุเสน  เบอร์โทร 053222111 อีเมล์ gm@kantaryhills-chiangmai.com
โปรดศึกษารายละเอียดของแต่ละตำแหน่งงานอย่างรอบคอบ ก่อนสมัครงาน หากพบเจอตำแหน่งงานเข้าข่ายหลอกลวง แจ้งได้ที่นี่
Receptionist (ภาษาจีน)
รหัสงาน : 0512026
ประกาศเมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 61
จำนวนที่รับ
1  อัตรา
ลักษณะงาน
รับ check in/out ลูกค้า และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า
สวัสดิการ
ประกันสังคม 
เงินเดือน
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ชาย หรือ หญิง   อายุ 20 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
1. มีทักษะการใช้ภาษาจีน ฟัง พูด อ่าน เขียน
2. มีค่าภาษาให้
3. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความตรงต่อเวลา
4. รักงานบริการ
5. รับ Check in/out
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตามที่อยู่บริษัท
วิธีการสมัครงาน
ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์นี้  
โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่
สาขา
ประเภทธุรกิจ
โรงแรม/ที่พัก
ปีที่ก่อตั้ง
ก่อตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2550   จำนวนพนักงาน : 100 - 200 คน
ลักษณะธุรกิจ
โรงแรมและที่พัก
ที่อยู่
44,44/1-4 ถนนนิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จังหวัด เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์
053222111   แฟกซ์ : 053400868
เว็บไซต์
ติดต่อคุณ
คุณกิรณา พันธุเสน ตำแหน่ง เลขานุการ
ตำแหน่งงานอื่นของ  โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่  ที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งงานอื่นที่น่าสนใจ
ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมด