หน้าแรก | สมัครสมาชิก | อัตราค่าสมาชิก | พื้นที่โฆษณา | แจ้งการชำระเงิน | ติดต่อเว็บไซต์ 
สำหรับคนหางาน
ค้นหา ตำแหน่งงาน
เขียนใบสมัครงาน
 
สำหรับบริษัทหาคน
ค้นหา คนทำงาน
ประกาศงานว่าง
 
งานอื่นๆ
ตำแหน่งงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
งาน Part-Time
รายได้เสริม
   
   
ติดต่อเว็บไซต์
089 954 8803
จันทร์-ศุกร์ (10.00-18.00)

 
คำค้นหา       

งานช่าง (4376)
ช่างยนต์ (808)  ช่างไฟฟ้า (1642)  ช่างประปา (45)  ช่างสำรวจ (24)  ช่างก่อสร้าง (89)  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (581)  ช่างเชื่อม (87)  ช่างกลึง (66)  ช่างติดตั้ง (264)  ช่างอื่นๆ (521) 


การเรียงลำดับ
  ตามตำแหน่ง  ประสบการณ์ วุติการศึกษา เงินเดือน อายุ  จังหวัดที่อยู่ วันที่ลงทะเบียน

= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     
 
 เขียนแบบ,ซ่อมบำรุงเครื่องจักร,อื่นๆ
 อื่นๆ
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 22 ปี จังหวัด ลำปาง
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. เครื่องมือกล โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากรลำปาง
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด   วันที่ลงทะเบียน  8 ก.ย. 59
 ช่างซ่อมบำรุง
 นักเทคนิคการผลิต
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 20 ปี จังหวัด ลำปาง
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. เทคนิคการผลิต โรงเรียนลำปางพาณิชยาการและเทคโนโลยี
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-คณิต โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด   วันที่ลงทะเบียน  6 ก.ย. 59
 ช่างเทคนิค
 
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 34 ปี จังหวัด ร้อยเอ็ด
การอบรม ไม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
-
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด   วันที่ลงทะเบียน  26 ส.ค. 59
 ช่างควบคุมหม้อไอน้ำและช่างซอมบำง
 ช่างคุมควบหม้อไอน้ำและช่างซ่อมบำรุ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 36 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. ชางกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ปวช./มัธยมศึกษา วิท คณิต ร.ร.สรรพยา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด   วันที่ลงทะเบียน  24 ส.ค. 59
 พนักงาน
 
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 24 ปี จังหวัด ลำปาง
การอบรม ไม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. ช่างกลโรงงาน โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคดนโลยี
ปวช./มัธยมศึกษา กลโรงงาน โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคดนโลยี
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด   วันที่ลงทะเบียน  22 ส.ค. 59
 ช่างซ่อมบำรุง
 พนักงานขับรถ
ประสบการณ์   4 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 26 ปี จังหวัด จังหวัด
การอบรม ไม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ช่างกลโรงงาน รร.ลำปางพานิชยการเละเทคโนโลยี
ปวช./มัธยมศึกษา สามัญ รร.เทศบาล4
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด   วันที่ลงทะเบียน  26 ก.ค. 59
 ช่าง
 ฝ่ายผลิต
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 25 ปี จังหวัด ลำพูน
การอบรม ไม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
ปวช./มัธยมศึกษา ช่างกลโรงงาน โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลำพูน
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด   วันที่ลงทะเบียน  20 พ.ค. 59
 ซ่อมบำรุง
 ซ่อมบำรุง
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 21 ปี จังหวัด ลำพูน
การอบรม ไม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ช่างกล วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ ลำพูน
- เทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ ลำพูน
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด   วันที่ลงทะเบียน  29 เม.ย. 59
 ทุกตำแหน่ง
 พนักงานขาย
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 25 ปี จังหวัด ลำปาง
การอบรม ไม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา เครื่องมือกล วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
-
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด   วันที่ลงทะเบียน  8 มี.ค. 59
 ช่างซ่อมบำรุง
 ช่างเทคทิค
ประสบการณ์   4 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 25 ปี จังหวัด น่าน
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ปวช./มัธยมศึกษา เครื่องมือกล วิทยาลัยเทคนิคน่าน
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด   วันที่ลงทะเบียน  25 ม.ค. 59
 ควบคุมเครื่องจักร
 
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   8,001 - 9,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 24 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. ช่างกลโรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ
ปวช./มัธยมศึกษา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง วิทยาลัยการอาชีพฝาง
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด   วันที่ลงทะเบียน  18 พ.ย. 58
 จ.-ศ. 8.00-17.00 น.
 จ.-ศ. 8.00-17.00 น.
ประสบการณ์   3 ปี
เงินเดือน   7,001 - 8,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 23 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. เทคนิคอุสหกรรม มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปวช./มัธยมศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเชียงใหม่
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด   วันที่ลงทะเบียน  7 พ.ย. 58
 ช่างในโรงงาน
 
ประสบการณ์   4 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 28 ปี จังหวัด ลำพูน
การอบรม ไม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ปวช./มัธยมศึกษา สังคมภาษา โรงเรียนสา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด   วันที่ลงทะเบียน  9 ก.ย. 58
 ช่างทั่วไป
 
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 28 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ยานยนต์ โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย
ปวช./มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา โรงเรียนสารภีพิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด   วันที่ลงทะเบียน  21 ส.ค. 58
 ช่างซ่อมบำรุง
 งานช่างในอาคาร
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 25 ปี จังหวัด ลำพูน
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. งานเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด   วันที่ลงทะเบียน  19 ส.ค. 58
 ช่างเทคนิค
 
ประสบการณ์   13 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 38 ปี จังหวัด แพร่
การอบรม ไม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคแพร่
ปวช./มัธยมศึกษา ช่างซ่อมบำรุง วท.แพร่
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด   วันที่ลงทะเบียน  19 มิ.ย. 58
 ช่างเทคนิค
 
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 22 ปี จังหวัด สุโขทัย
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ปวช./มัธยมศึกษา เครืองมือกลและซ่อมบำรุง วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด   วันที่ลงทะเบียน  15 มิ.ย. 58
 ช่าง
 พนักงานขับรถ
ประสบการณ์   5 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 27 ปี จังหวัด ลำพูน
การอบรม ไม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ช่างกล เทคนิคลำพูน
-
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด   วันที่ลงทะเบียน  10 มิ.ย. 58
 ช่างเทคนิค
 
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 26 ปี จังหวัด เพชรบูรณ์
การอบรม ไม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลับราชภัฏเพชรบูรณ์
ปวส. เทคโนโลยีการผลิต วิทยาลับเทคนิคเพชรบูรณื
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด   วันที่ลงทะเบียน  12 พ.ค. 58
 ทำสีรถ ทำพื้นรถ งานเกี่ยวกับอะไหล่รถ
 งานซ่อมบำรุงทั่วไป
ประสบการณ์   2 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 22 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. ช่างกลโรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา ช่างกลโรงงาน มหาวิทยาลัยเทคนิค เชียงใหม่
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด   วันที่ลงทะเบียน  6 พ.ค. 58
= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     
ติดต่อสอบถาม โทร 089 9548803 (จันทร์-ศุกร์)  webmaster@jobnorththailand.com  
Menu     Link

www.jobnorththailand.com

Copyright © 2004 - 2015
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  พื้นที่โฆษณา  www.jobsawasdee.com
 ตำแหน่งงานว่าง  อัตราค่าสมาชิก  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน  แจ้งการชำระเงิน    www.jobtai.com