ค้นหาจาก

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 11939 ) งานลำพูน ( 348 ) งานเชียงราย ( 194 ) งานลำปาง ( 136 ) งานอื่นๆ ( 944 ) ดูทั้งหมด

 บริษัทไซแอมวู๊ดเด้นแวร์ จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 59
ดูแลรับผิดชอบงานในสโตร์กล่อง
 บริษัท ไทยไวนิล จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 18 ต.ค. 59
ผลิต-ประกอบ ประตู-ประตูหน้างต่างไวนิล
 บริษัท มาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 14 ต.ค. 59
- วางแผนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมและดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนด - สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - มีความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบไหวพริบและปฏิภาน..
 บริษัท มาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 10 ต.ค. 59
- สรรหาฯ ผู้สมัครตามใบขอกำลังคนตามประเภทพนักงานของแผนกต่างๆ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้น - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย..
 บริษัท มาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 5 ต.ค. 59
-ปฏิบัติตนและควบคุมการปฏิบัติตัวของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฏระเบียบข้อบังคับของบริษัทด้วยความเคร่งครัด - สรุปรายงานและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบให้เป็นหมวดหมู่และง่ายต่อการตรวจ..
 3G Mobile Shop
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 4 ต.ค. 59
รับสมัครพนักงานบริการลูกค้าAISBUDDY สาขาเทสโก้โลตัสลำปาง หมวดงาน : ขาย/การตลาด ตำแหน่ง : รับสมัครพนักงานบริการลูกค้าAISBUDDY สาขาเทสโก้โลตัสลำปาง เงินเดือน : - บาท/เดือน รายละเอียดงาน :พนักงานบริก..
 บริษัท กาสะลองเซรามิคส์ จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 1 ต.ค. 59
-ใช้เครื่องกลึงได้ เครื่อง CNC -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 บริษัท เอ็นอาร์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 59
- รับจองห้องพัก check in, check out ให้ลูกค้าที่เข้าพัก - ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับห้องพัก - ทำตารางการเข้าพักของลูกค้า - ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้า - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ว..
 บริษัท ลำปางแอลพีจี จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 8 ก.ย. 59
ติดต่อ บริษัท ลำปางแอลพีจี จำกัด โทร 054335394
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอส ครุภัณฑ์
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 6 ก.ย. 59
เลขานุการ คอยดูแลประสานงานด้านทั่วไป และการตลาด
 สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 5 ก.ย. 59
1. สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือทุ่นแรง เครื่องมือที่ใช้เกี่ยวกับโลหะ 2. ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร เครื่องยนต์ ควบคุมไลน์การผลิตของโรงงาน 3. เ..
 สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 5 ก.ย. 59
1. ตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า 2. ควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าโรงงาน 3. จัดเก็บรักษา เบิกจ่าย เครื่องมือ เครื่องใช้ แ..
 3G Mobile Shop
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 1 ก.ย. 59
รับสมัครพนักงานบริการลูกค้าAISBUDDYแจ่มฟ้า ในเมือง หมวดงาน : ขาย/การตลาด ตำแหน่ง : รับสมัครพนักงานบริการลูกค้าAISBUDDYแจ่มฟ้า ในเมือง อัตราที่รับ : 1 อัตรา เงินเดือน : - บาท/เดือน รายละเอียดงาน :..
 ฟิวเจอร์ฟิลเทค
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 31 ส.ค. 59
ติดตั้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้า ตู้คอลโทรล และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย..
 3G Mobile Shop
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 ส.ค. 59
รับสมัครพนักงานบริการลูกค้าAISBUDDYแจ่มฟ้า ในเมือง หมวดงาน : ขาย/การตลาด ตำแหน่ง : รับสมัครพนักงานบริการลูกค้าAISBUDDYแจ่มฟ้า ในเมือง อัตราที่รับ : 1 อัตรา เงินเดือน : - บาท/เดือน รายละเอียดงาน :..
 บริษัท ไทยไวนิล จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 ส.ค. 59
มีความรู้ในด้าน PHP Javascript AJAX MySQL SQL Sever ได้ดี มีความรู้ในด้านระบบ IT Network และ Mikrotik ได้ดี มีความรู้ระบบอินเตอร์เน็ต และ งานซ่อมบำรุง Hardware รวมถึงแก้ปัญหา Sofware ได้ดี มีความร..
 บริษัทถาวรลำปาง จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 15 ส.ค. 59
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า และที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 บริษัทถาวรลำปาง จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 2 ส.ค. 59
ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และติดตามวัดผลให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทและที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา..
 บริษัทถาวรลำปาง จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 2 ส.ค. 59
ดูแลและรับผิดชอบเตาอบไม้ และที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอส ครุภัณฑ์
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 22 ก.ค. 59
เสนองานให้ลูกค้าทั้งในและนอกสถานที่
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์