ค้นหาจาก

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 12295 ) งานลำพูน ( 347 ) งานเชียงราย ( 188 ) งานลำปาง ( 144 ) งานอื่นๆ ( 970 ) ดูทั้งหมด

 บริษัทถาวรลำปาง จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 29 พ.ย. 59
สอบถามรายละเอียดที่เบอร์ 054-269447-9
 บริษัท มาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 29 พ.ย. 59
-คักเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาทำงานในองค์กร -ลงพื้นที่บริเวณหมู่บ้านโดยรอบโรงงานเพื่อผสานไมตรี ชาวบ้านกับองค์กร -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา..
 บริษัท มาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 29 พ.ย. 59
-ตรวจสอบคุณลักษณะส่วนบุคคล และ ตรวจ GMP ภายในโรงงาน -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา..
 โฮมพอตเทอรี่ จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 28 พ.ย. 59
ดูแลงานฝ่ายบุคคล งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง งานจัดจ้าง
 โฮมพอตเทอรี่ จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 28 พ.ย. 59
บันทึกรายรับ รายจ่ายประจำวัน
 โฮมพอตเทอรี่ จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 20,001 - 30,000
วันที่ประกาศ : 28 พ.ย. 59
ติดต่องาน และประสานงานด้วยภาษาอังกฤษ
 บริษัท มาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 28 พ.ย. 59
-จัดงานและจ่ายงานต่างๆให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา -ควบคุมและวางแผนการแพ็คสินค้า -ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา..
 บริษัทไซแอมวู๊ดเด้นแวร์ จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 25 พ.ย. 59
ขับรถส่งของ ซื้อของภายในตัวเมืองลำปาง
 บริษัทไซแอมวู๊ดเด้นแวร์ จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 25 พ.ย. 59
รับผิดชอบดูแลสโตร์กล่องและอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องสโตร์กล่อง
 บริษัท กาสะลองเซรามิคส์ จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 59
-ผลิตสินค้าเกี่ยวกับเซรามิคส์ -ทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 N.B.pharma
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 พ.ย. 59
สแกนบาร์โค้ด คีย์ข้อมูลสินค้าส่งออก
 บริษัท กาสะลองเซรามิคส์ จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 19 พ.ย. 59
ทำงานด้านการตลาดมีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ..
 บริษัทไซแอมวู๊ดเด้นแวร์ จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 18 พ.ย. 59
จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานบัญชี และติดตามงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชี
 บริษัท กรีน ไลออน ทราเวล จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 17 พ.ย. 59
1.จัดทำ ออกแบบงานด้านสื่อที่ใช้ในด้านการตลาด ตามแผนที่วางไว้ให้เป็นไปตามแนวคิดขององค์กร 2.จัดทำงานด้านผลิตสื่อต่างๆ อาทิเช่น ออกแบบโลโก้ ตกแต่งรูปภาพ ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ งานด้านนิตยสาร ทำโบชัวร์..
 บริษัท พร้อมสร้าง จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 14 พ.ย. 59
ประสานงานโครงการ ประสานงานขาย ออกแบบเขียนแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง
 บริษัท กรีน ไลออน ทราเวล จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 14 พ.ย. 59
- จัดเตรียมเอกสารทางบัญชี - บันทึกรายการค่าใช้จ่ายของทางองค์กร - ประสานงานภายในและภายนอกขององค์กร - สามารถทำภาษีซื้อ-ขายได้และหนังสือหัก ณ ที่จ่าย - งานเอกสารต่างๆในองค์กร - จัดทำรายงานต่างๆได้..
 บริษัท ไทยไวนิล จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 11 พ.ย. 59
-ดูแลควบคุมคุณภาพการผลิต -ดูแลเครื่องจักร
 บริษัทลัคกี้มอเตอร์จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 4 พ.ย. 59
รับรถลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เสนองานซ่อม ตรวจเช็ค
 บริษัทลัคกี้มอเตอร์จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 4 พ.ย. 59
ต้อนรับลูกค้า และเสนอขายยางรถยนต์
 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทพวิษณุ
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 2 พ.ย. 59
ควบคุมงานโครงการ ถอดแบบ วางแผนจัดการโครงการ
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์