การค้นหา   ตำแหน่งงาน บริษัท  

งานทั่วประเทศ (6528) งานเชียงใหม่ (8734) งานลำพูน (321) งานเชียงราย (140) งานลำปาง (128) งานอื่นๆ (697) ดูทั้งหมด

การเรียงลำดับ การเรียงลำดับ
  ตามความนิยม ตามตำแหน่ง ตามบริษัท  ประสบการณ์ เงินเดือน  ตามวันที่ประกาศ

เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์  
หน้าสุดก่อนหน้า   1 2 3 4   ถัดไปท้ายสุด
 
เลือกดูงานตามเว็บภูมิภาค งานดีๆ มีอีกเพียบ
งานเชียงใหม่และภาคเหนือ
งานกรุงเทพและภาคกลาง
งานขอนแก่นและภาคอีสาน
งานภูเก็ตและภาคใต้


 เจ้าหน้าที่ประจำคลินิก    สกิน สเตชั่น งานทั่วประเทศ
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 10,001 - 12,000 ประกาศเมื่อ : 22 กันยายน 57
รายละเอียด เก็บงานลงแฟ้ม ส่งให้เพื่อน
ให้บริการดูแลผิวพรรณ / เป็นผู้ช่วยแพทย์ / ให้คำปรึกษา /ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ /ต้อนรับลูกค้า.. 


 ผู้จัดการแผนกสวัสดิการพนักงานและลูกค้..    บริษัท มาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด งานทั่วประเทศ
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ ประกาศเมื่อ : 22 กันยายน 57
รายละเอียด เก็บงานลงแฟ้ม ส่งให้เพื่อน
-สร้างความสัมพันธ์ เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในที่ทำงาน ทั้งพนักงานและหัวหน้างาน และองค์กร ความคิดสร้างสรรค์ ในการเสนอ ปรับปรุง วิธีการดูแลพนักงานของสาขานั้นๆ ให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ดูแลความ.. 


 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล    บริษัท มาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด งานทั่วประเทศ
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ ประกาศเมื่อ : 22 กันยายน 57
รายละเอียด เก็บงานลงแฟ้ม ส่งให้เพื่อน
- วางแผนการบริหารบุคลากร บริหารงานด้านสรรหาว่าจ้าง วางแผนกำลังคน พัฒนาฝึกอบรม เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพ ต้นทุนบุคลากรเหมาะสมและบุคลากรมีความพึงพอใจในการทำงานกับองค์กร.. 


 RD&QA Supervisor    บริษัท มาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด งานทั่วประเทศ
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ ประกาศเมื่อ : 22 กันยายน 57
รายละเอียด เก็บงานลงแฟ้ม ส่งให้เพื่อน
-ควบคุมดูแลสุขลักษณะต่างๆในโรงงานให้ได้มาตรฐาน -ดูแลการตรวจสอบ ทดสอบ และปฎิบัติหน้าที่ภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางด้านคุณภาพ.. 


   

 หัวหน้าหน่วยเตาและเคลือบ    บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 12,001 - 15,000 ประกาศเมื่อ : 20 กันยายน 57
รายละเอียด เก็บงานลงแฟ้ม ส่งให้เพื่อน
มอบหมาย และ ควบคุมงานในหน่วยงานให้ส่งมอบได้ตามแผน ควบคุมการใช้/การเบิกวัตถุดิบประจำวัน ควบคุม ดูแลการใช้เครื่องจักร และมอบหมายงานตามแผนงาน ติดตาม ตรวจสอบ รายงานการผลิตจัดทำ ตรวจสอบข้อมูลชั่วโมงการทำงา.. 


 นักเทคโนโลยีวิศวกรรม(เครื่องจักรกล)..    บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 10,001 - 12,000 ประกาศเมื่อ : 20 กันยายน 57
รายละเอียด เก็บงานลงแฟ้ม ส่งให้เพื่อน
จัดทำและควบคุมงานซ่อม สร้างและงานบำรุงรักษาเครื่องจักรต่างๆ (PM & Breakdown)รวมทั้งจัดทำมาตรฐานงานบำรุงรักษาเครื่องจักรในส่วนที่รับผิดชอบ ออกแบบ เขียนแบบ สร้างและพัฒนางานเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ต่างๆ ต.. 


 หัวหน้าหน่วย/ผช.หัวหน้าหน่วย    บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 10,001 - 12,000 ประกาศเมื่อ : 20 กันยายน 57
รายละเอียด เก็บงานลงแฟ้ม ส่งให้เพื่อน
รับผิดชอบงานการผลิต งานเตรียมดิน งานขึ้นรูป 


 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล    บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 9,001 - 10,000 ประกาศเมื่อ : 20 กันยายน 57
รายละเอียด เก็บงานลงแฟ้ม ส่งให้เพื่อน
รับผิดชอบงานคีย์ข้อมูลของหน่วยงานการผลิต สตอกผลิตภัณฑ์ในแผนกและหน่วยงาน รายงานผลการรับ-ส่งสินค้าของหน่วยงาน.. 


 นักเทคการผลิต(ไฟฟ้า)    บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ ประกาศเมื่อ : 18 กันยายน 57
รายละเอียด เก็บงานลงแฟ้ม ส่งให้เพื่อน
ปรับตั้งและควบคุมการทำงานของเครื่องจักรตามที่ได้รับมอบหมาย ให้สามารถผลิตได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ร่วมรับผิดชอบบำรุงรักษาเครื่องจักร ควบคุมทะเบียนประวัติเครื่องจักรตามที่ได้รับมอบหมาย ควบคุมมาตรฐานการทำ.. 


 ครูสอนคณิตศาสตร์ Part time ด่วนมาก!!!..    สถาบันสอนภาษา อิงลิช คอร์เนอร์ (English Corner) งานทั่วประเทศ
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ ประกาศเมื่อ : 13 กันยายน 57
รายละเอียด เก็บงานลงแฟ้ม ส่งให้เพื่อน
สอนคณิตศาสตร์เด็กระดับชั้น อนุบาล-ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น 


 เจ้าหน้าที่ประจำคลินิก    สกิน สเตชั่น งานทั่วประเทศ
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 9,001 - 10,000 ประกาศเมื่อ : 13 กันยายน 57
รายละเอียด เก็บงานลงแฟ้ม ส่งให้เพื่อน
ให้บริการดูแลด้านผิวพรรณกับลูกค้าที่มาใช้บริการ เป็นผู้ช่วยแพทย์ รวมถึงการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์.. 


 วิศวกรการผลิต    บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 15,001 - 20,000 ประกาศเมื่อ : 9 กันยายน 57
รายละเอียด เก็บงานลงแฟ้ม ส่งให้เพื่อน
สร้างมาตรฐาน พัฒนากระบวนการผลิต กำหนดมาตรฐานวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ(WI/SD) และพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ กำหนดมาตรฐานของปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) ของ วั.. 


 เจ้าหน้าที่ธุรการ    บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 9,001 - 10,000 ประกาศเมื่อ : 9 กันยายน 57
รายละเอียด เก็บงานลงแฟ้ม ส่งให้เพื่อน
ควบคุมการผลิตและรายงานการผลิต ควบคุมแผนการทำงานรายวัน ตามที่ได้รับมอบหมาย จัดทำเอกสารสั่งซื้อวัตถุดิบ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบ และควบคุมสต๊อก (Stock) ควบคุมการจัดรูปแบบของคลังสต๊อกของหน่วยงาน มอบหมาย .. 


 นักการตลาดต่างประเทศ(Marketing Execut..    บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 15,001 - 20,000 ประกาศเมื่อ : 9 กันยายน 57
รายละเอียด เก็บงานลงแฟ้ม ส่งให้เพื่อน
วิเคราะห์และพยากรณ์ยอดขายในกลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบ ปรับปรุงข้อมูลลูกค้า รายละเอียดลูกค้า ในกลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) จัดทำรายงานทางการตลาดตามที่ได้รั.. 


 ครูสอนภาษาอังกฤษ Part time ด่วนมาก!!!..    สถาบันสอนภาษา อิงลิช คอร์เนอร์ (English Corner) งานทั่วประเทศ
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ ประกาศเมื่อ : 29 สิงหาคม 57
รายละเอียด เก็บงานลงแฟ้ม ส่งให้เพื่อน
สอนภาษาอังกฤษ 


 พนักงานประจำร้านของฝาก    หจก. แอล พี เอ็น ออโต้แก๊ส งานทั่วประเทศ
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 7,001 - 8,000 ประกาศเมื่อ : 22 สิงหาคม 57
รายละเอียด เก็บงานลงแฟ้ม ส่งให้เพื่อน
- ดูแลการขายสินค้า แนะนำผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า - ดูแลสต๊อคสินค้าภายในร้าน - ทำรายงานการขายประจำวัน - ช่วยงานที่ร้านกาแฟ และส้งกาแฟ.. 


 พนักงานธุรการ    หจก. แอล พี เอ็น ออโต้แก๊ส งานทั่วประเทศ
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 8,001 - 9,000 ประกาศเมื่อ : 22 สิงหาคม 57
รายละเอียด เก็บงานลงแฟ้ม ส่งให้เพื่อน
- ดูแลงานเอกสาร จัดทำและจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับถังก๊าซ -ช่วยดูแลงานสต๊อคสินค้า - ติดต่อหน่วยงานราชการและลูกค้าภายนอก - ออกตรวจสอบลูกค้าภายในจังหวัดลำปาง สมัครด้วยตนเองที่ โรงบรรจุก๊าซ ปตท บริษ.. 


 แม่บ้าน    บริษัท กาสะลองเซรามิคส์ จำกัด งานทั่วประเทศ
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 8,001 - 9,000 ประกาศเมื่อ : 16 สิงหาคม 57
รายละเอียด เก็บงานลงแฟ้ม ส่งให้เพื่อน
ทำความสะอาดออฟฟิต 


 นักดนตรีโฟล์คซอง    ร้านยอดข้าว คนเมือง งานทั่วประเทศ
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ ประกาศเมื่อ : 7 สิงหาคม 57
รายละเอียด เก็บงานลงแฟ้ม ส่งให้เพื่อน
เล่นดนตรีโฟล์คซอง 


 พ่อครัว แม่ครัว    ร้านยอดข้าว คนเมือง งานทั่วประเทศ
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ ประกาศเมื่อ : 6 สิงหาคม 57
รายละเอียด เก็บงานลงแฟ้ม ส่งให้เพื่อน
ทำอาหาร-กับแกล้ม ร้านยอดข้าวคนเมือง แถวราชภัฏลำปาง โทร 089-5090001 

เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์  
หน้าสุดก่อนหน้า   1 2 3 4    ถัดไปท้ายสุด
 

หางานทั่วประเทศไทย       หางานภาคอีสาน        หางานภาคใต้
Copyright © 2004 - 20014 www.jobnorththailand.com
E-mail webmaster@jobnorththailand.com  Tel. 08 9954 8803