ค้นหาจาก

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 12717 ) งานลำพูน ( 367 ) งานเชียงราย ( 208 ) งานลำปาง ( 143 ) งานอื่นๆ ( 957 ) ดูทั้งหมด

 หจก.ลำปาง เอ็น. ที. เอส พาร์ท
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 25 มี.ค. 60
-ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และเอกชน -ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี -หากมีประสบการณ์ด้านการขายและพื้นฐานด้านช่าง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ..
 บริษัทถาวรลำปาง จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 มี.ค. 60
รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 บริษัท กาสะลองเซรามิคส์ จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 มี.ค. 60
-ดูแล บำรุงรักษาเครื่องจักร ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัทไซแอมวู๊ดเด้นแวร์ จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 มี.ค. 60
ดูแลรับผิดชอบงานในแผนกบรรจุภัณภ์ และควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา..
 บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 17 มี.ค. 60
รับผิดชอบงานด้านการวางแผนและควบคุมการผลิต ประสานงานการวางแผนระหว่างโรงงานและควบคุมการส่งมอบสินค้าตามคำสั่งซื้อ การจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ และการควบคุมคุณภาพ..
 บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 17 มี.ค. 60
รับผิดชอบการวิเคราะห์และพยากรณ์ยอดขายในกลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบ ปรับปรุง ขัอมูลลูกค้า การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การควบคุมระบบฐานข้อมูล การขาย และเจราจาต่อรอง และงานอื่นๆ..
 บริษัท กรีนไลออน ทราเวล จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 17 มี.ค. 60
- ประสานงานต่างประเทศ - วางแผนงาน - ตรวจสอบโครงการที่ได้รับมอบหมาย - สามารถตรวจบัญชีได้ - มีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษดี..
 บริษัท กรีนไลออน ทราเวล จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 17 มี.ค. 60
- ดูแลโครงการ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามพื้นที่ต่างๆทั่วภาคเหนือ - วางแผนโครงการ จัดทำงบประมาณแต่ละโครงการ - ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบแผน - ปฎิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท มาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 13 มี.ค. 60
ตรวจสอบ/ดูแล/ซ่อม ระบบไฟฟ้าในอาคาร
 บริษัท มาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 11 มี.ค. 60
-จัดงานและจ่ายงานต่างๆให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา -ควบคุมและวางแผนการแพ็คสินค้า -ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา..
 บริษัทถาวรลำปาง จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 10 มี.ค. 60
ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยภายในโรงงาน
 บริษัทถาวรลำปาง จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 9 มี.ค. 60
ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 บริษัท กรีนไลออน ทราเวล จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 9 มี.ค. 60
1.ตรวจสอบงบการเงิน 2.วางแผนเกี่ยวกับการเงิน 3.สรุปยอดค่าใช้จ่ายประจำปีได้ 4.ใช้ Microsoft Office ต่างๆได้คล่อง..
 บริษัทไซแอมวู๊ดเด้นแวร์ จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 8 มี.ค. 60
ควบคุมดูแลการผลิต(งานผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากไม้ฉำฉาและไม้ยาง)..
 บริษัท เอ็นอาร์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 5 มี.ค. 60
ลักษณะงาน 1. รับจองห้องพัก check in, check out ให้ลูกค้าที่เข้าพัก 2. ให้ข้อมูลกับลูกค้าที่เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับห้องพักหรืออื่นๆ 3. ทำตารางการเข้าพักของลูกค้า 4. ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้แก..
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอส ครุภัณฑ์
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 ก.พ. 60
ดูแลและทำการตลาด ทั้ง ออนไลน์ และ ติดต่อประสานงานลูกค้า ปิดการขาย
 บริษัท ไทยไวนิล จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 8 ก.พ. 60
-ทำงานด้านเอกสาร -ติดต่อประสานงานกับสาขา
 บริษัท ไทยไวนิล จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 8 ก.พ. 60
-ขายสินค้า ประตู-ประตูหน้าไวนิล(WINDSOR) -ขายสินค้าสำเร็จรูป (กระเบื้องปูพื้น)..
 บริษัท กรีน ไลออน ทราเวล จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 17 ม.ค. 60
1.จัดทำ ออกแบบงานด้านสื่อที่ใช้ในด้านการตลาด ตามแผนที่วางไว้ให้เป็นไปตามแนวคิดขององค์กร 2.จัดทำงานด้านผลิตสื่อต่างๆ อาทิเช่น ออกแบบโลโก้ ตกแต่งรูปภาพ ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ งานด้านนิตยสาร ทำโบชัวร์..
 บริษัท กรีน ไลออน ทราเวล จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 17 ม.ค. 60
- จัดเตรียมเอกสารทางบัญชี - บันทึกรายการค่าใช้จ่ายของทางองค์กร - ประสานงานภายในและภายนอกขององค์กร - สามารถทำภาษีซื้อ-ขายได้และหนังสือหัก ณ ที่จ่าย - งานเอกสารต่างๆในองค์กร - จัดทำรายงานประเภทต่าง..
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์