ค้นหาจาก

บัญชี/การเงิน (1008)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 12711 ) งานลำพูน ( 368 ) งานเชียงราย ( 209 ) งานลำปาง ( 142 ) งานอื่นๆ ( 956 ) ดูทั้งหมด

 บริษัท แลนด์แอนด์ทิคเก็ต จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
งานด้านบัญชีเกี่ยวกับบริษัทนำเที่ยว ดูแลงานด้านภาษีและงานเอกสารที่ต้องติดต่อกับทางราชการ และสำนักงานบัญชี..
 baan&Beyond
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
1. ตรวจนับเงินสด นำเงินฝากธนาคาร 2. ตรวจสอบเอกสารการขายจากแคชเชียร์ เช่น ใบกำกับภาษี ลดหนี้ บัตรเครดิต คูปองเงินสดต่างๆ 3. จัดทำรายงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย จัดส่งบัญชี สนญ. 4. ให้บริการ..
 บริษัท โฮม ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
จ่าย และ ทำเช็ค รับวางบิล ประสานงาน ตรวจหน้างาน, บุคลิกคล่องแคล่ว
 บริษัทเชียงใหม่มายโฮมจำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
งานเอกสารด้านบัญชี/การเงิน การจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี และการจัดเก็บเอกสารทางบัญชี และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัทเชียงใหม่มายโฮมจำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 20,001 - 30,000
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
1. ทำงบบัญชี งบดุล 2. ตรวจสอบการทำงานของพนักงานบัญชี 3. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย..
 ร้าน ฮอทชิลี บาร์ แอน เรสโตรอง
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
คิดเงิน ทอนเงิน เวลาทำงาน 12.00-22.00น.
 ท็อปคอมพิวเตอร์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
ออกใบเสร็จรับเงิน ออกใบกำกับภาษี ออกใบเสนอราคา
 บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
ดำเนินการเบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายในบริษัทฯ จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี ดูแลระบบเงินสดย่อยภายในสำนักงาน ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย..
 สยาม เรียลเอสเตท โซลูชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
สมุดรายวันซื้อ 1 บันทึกรายการซื้อสินค้า 2 บันทึกตั้งนี้ผู้รับเหมา 3 จัดชุดเอกสารทั้งหมดส่งการเงิน เพื่อเตรียมจ่ายชำระหนี้ 4 จัดทำรายละเอียดประกอบสินค้าคงเหลือ 5 จัดทำรายละเอียดประกอบสินทรัพย์อื่..
 บริษัท ซี.พี.ดี.ชีทบอร์ด จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
ดูแลด้านการเงิน-สินเชื่อบริษัท
 หจก. วาย เค ซี เทรดดิ้ง (ร้านวินซาลอนเน่ ตลาดวโรรส)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
ดูแลด้านการเงิน - สินเชื่อ ,สรุปยอดลูกหนี้
 B2 Boutique & Budget Hotel (Thailand)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
-ดูแลเงินสดย่อย ตลอดจนรายรับ-รายจ่ายโรงแรม -ดูแลงานบุคคลสาขา
 โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
- ตรวจนับทรัพย์สินต่าง ๆของ โรงพยาบาล - ติดสติกเกอร์รหัสทรัพย์สินที่สั่งซื้อ - มีการตรวจนับจำนวนทรัพย์สิน ที่ได้คืนและบันทึกข้อมูล การเบิกจ่ายหรือสั่งซื้อเข้า..
 โรงแรมลานนาพาเลซ 2004
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
ทำหน้าที่ด้านแคชเชียร์การเงินของโรงแรม ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน สรุปยอดรายได้-ค่าใช้จ่ายของแต่ละวัน และปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย..
 หจก.โมบายช็อป
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
- บันทึกบัญชีรายรับ - รายจ่าย - งานเอกสารที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา..
 บริษัท เจคิทเช่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
ดูแลงานบัญชีและแคชเชียร์ที่ได้รับมอบหมาย ดูแลลุกค้า
 I.S. Group of Companies
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
- บริการคิดเงินให้กับลูกค้า - สามารถปิด/เปิดรอบแคชเชียร์ - สามารถทำงานเป็นกะได้..
 I.S. Group of Companies
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
- ตั้งเบิกจ่าย (ค่าใช้จ่าย) - บันทึกบัญชีการจ่าย (ค่าใช้จ่าย) - ตั้งเบิกเงินสดย่อย - ทำภาษีซื้อ/หัก ณ ที่จ่าย - งานที่ได้มอบหมายอื่น ๆ..
 บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958 ) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
1.ควบคุมดูแลการทำบัญชี และการตรวจสอบบัญชี 2.การตรวจสอบ การรับรองความถูกต้อง และการครบถ้วนในการทำบัญชี และเอกสารทางการเงิน 3.รายงานสถานการณ์การเงินต่อกรรมการผู้จัดการ 4.ทำหน้าที่ประมวล ใช้รายงานและข..
 บริษัท ซีเอ็ม. แอร์ คอนดิชั่นนิ่ง จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
บริหารจัดการสำนักงาน
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์