ค้นหาจาก

บัญชี/การเงิน (963)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 12496 ) งานลำพูน ( 344 ) งานเชียงราย ( 189 ) งานลำปาง ( 145 ) งานอื่นๆ ( 979 ) ดูทั้งหมด

 บริษัท เอกทวีทรัพย์คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ม.ค. 60
การจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี และการจัดเก็บเอกสารทางบัญชี
 บ.เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 21 ม.ค. 60
ให้บริการการรับชำระค่าสินค้าแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการของห้างด้วยความรวดเร็วถูกต้อง ด้วยความสุภาพเรียบร้อย ดูแลและให้บริการแก่ลูกค้าที่นำสินค้ามาเปลี่ยนหรือคืนสินค้า การเปลี่ยนราคาขาย ณ จุด EPOS..
 โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ม.ค. 60
จัดทำบัญชีเจ้าหนี้ , บัญชีลูกหนี้ , บัญชีต้นทุน
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ม.ค. 60
- ตรวจบันทึกรายการรับจ่าย ของทางโรงงานในโปรแกรมบันทึกบัญชี - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในการรับจ่าย และการเบิกใช้วัสดุภัณฑ์ - ติดตามข้อมูลการบันทึกการเบิกจ่าย วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของทางโรงงาน - ..
 ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ม.ค. 60
ดูแล/ช่วยงานในส่วนงานบัญชี, งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สแตนดาร์ด ทัวร์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ม.ค. 60
-จัดทำและบันทึกบัญชีซื้อ-ขายตามที่ได้รับมอบหมาย -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ -จัดทำรายงานบัญชีแต่ละแผนก ..
 บ.เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 21 ม.ค. 60
รับชำระค่าสินค้า ประจำเครื่องที่ได้รับมอบหมายตลอดเวลา มีความสามารถด้านการบริการ รับเปลี่ยนคืนสินค้าให้ถูกต้องและรวดเร็ว มีความรับผิดชอบ ตอบคำถามเกี่ยวกับ Promotion Activity ต่างๆ ในสาขาไดรับฟังปัญหา..
 บริษัท กุลพันธ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ม.ค. 60
จัดทำและบันทึกบัญชีต่างๆ สรุปรายงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
 บ.เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 21 ม.ค. 60
รับสมัครแคชเชียร์ ประจำห้างสรรพสินค้าโรบินสันเชียงราย รับชำระค่าสินค้า ประจำเครื่องที่ได้รับมอบหมายตลอดเวลา มีความสามารถด้านการบริการ รับเปลี่ยนคืนสินค้าให้ถูกต้องและรวดเร็ว มีความรับผิดชอบ ตอบคำถาม..
 บ.เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 21 ม.ค. 60
• ตรวจนับเงินสด และตราสารแทนเงินทุกประเภท ที่ได้รับจากการขาย และ รายได้อื่นๆ ของสาขา , นำฝากธนาคารให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่นโยบายกำหนด • จัดทำรายงานเงินขาด - เกินแคชเชียร์ และ จัดเก็บเงินขาดแคชเชียร์..
 บริษัท บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ม.ค. 60
1. Supervise accounting staff and follow up their daily work to make sure that all is correct and follow standard practice and ruling. 2. Data Preparing, cash flow , Account Receivable aging 3. Resp..
 โครงการหมู่บ้านมาลาดา โฮม แอนด์ รีสอร์ท
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ม.ค. 60
- รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารทางการบัญชี และบันทึกข้อมูลตามระบบบัญชีทั้งหมดขององค์กร - รวบรวมและจัดเก็บเอกสารทางการบัญชีตามระบบของการบัญชี - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางการบัญชี - ประสานงานกับหน่ว..
 บริษัท โตโยต้าอินทนนท์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ม.ค. 60
บันทึกรายรับ รายจ่ายประจำวันของบริษัทฯ รวมถึงลงบันทึกรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประจำวัน รวมถึงจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี/การเงิน..
 ยูโมส เอเซีย
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ม.ค. 60
ทำยอดซื้อยอดขาย บันทึกค่าใช้จ่าย ตามใบเสร็จและค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทำบัญชีลูกหนี้ , บัญชีเจ้าหนี้ - วางบิลเจ้าหนี้ - ทำภพ.30, ภงด.3,ภงด53 - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเอกสารบัญชี....
 ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ม.ค. 60
1.ตรวจสอบการบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง 2.จัดทำข้อมูลงบการเงิน 3.ปิดบัญชีแยกประเภท 3.จัดทำรายงานสมุดรายงานรับ พร้อมตรวจสอบยอดรายได้ 4.ตรวจสอบ และติดตามการชำระของลูกหนี้ 5.ตรวจสอบการจัดทำ ภงด.1 / ภงด.3..
 บริษัท เวียงพิงค์เน็ทเวอร์ค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ม.ค. 60
1. ควบคุมการจัดทำบัญชีและตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทฯในแต่ละงวดให้ถูกต้องและเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่วางไว้ 2. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่าง ๆ 3. ควบคุ..
 บริษัท ลอฟบาซ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ม.ค. 60
1. Accounting Job - Bookkeeping for Income and Expense and bank reconciliation ทำบันทึกรายรับ รายจ่ายและประสานงานธนาคาร - Prepare VAT(PP.30) Report to Revenue Dept. เตรียมภาษีมูลค่าเพิ่ม (PP.30) ..
 บริษัท เวียงพิงค์เน็ทเวอร์ค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ม.ค. 60
1.ตรวจ Statement Bank ประจำวันของทุกบัญชี 2.ตั้งเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของบริษัท พร้อมจัดทำเอกสารใบสำคัญ 3.ดูแลเงินสดย่อยของบริษัทพร้อมทำการตั้งเบิก 4.ออกหัก ณ ที่จ่าย 5.สรุปรายงานขายประจำวัน 6.ด..
 ร้านอาหารอิตาเลี่ยน อัคโค่บาเลโน่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ม.ค. 60
ทำงานช่วงเย็น 17:30 น. - 22:00 น. บันทึกรายการต่างๆเข้าระบบ, คิดเงิน, ทอนเงินลูกค้า, ปิดบัญชีขายรายวัน, ช่วยต้อนรับลูกค้า อัตราค่าจ้าง 200 บาทต่อวัน (150 บาท + ทิปพิเศษ 50 บาท) ผลตอบแทนอื่นๆ - ช..
 TSK EXCHANGE
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 20 ม.ค. 60
พนักงานประจำ Booth แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย..
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์