ค้นหาจาก

บัญชี/การเงิน (1023)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 12737 ) งานลำพูน ( 370 ) งานเชียงราย ( 204 ) งานลำปาง ( 146 ) งานอื่นๆ ( 967 ) ดูทั้งหมด

 บริษัท ทอช คบเพลิง (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 27 เม.ย. 60
รับผิดชอบหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน งานเอกสารที่เกี่ยวกับบัญชีใช้ระบบ Express ในการทำงาน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ทำงาน จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00น. - 17.00น. หยุดวันอาทิตย์และนักขัตฤกษ์ **ผู..
 บริษัท บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 27 เม.ย. 60
1.Responsible for Petty cash , petty cash policy, summary petty cash for reimbursement, 2.Prepare detail of withholding income tax, Phor.Hor.Dor 3 and 5 and review detail of withholding tax and rec..
 บริษัท นิยมพานิช จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 60
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการลงบัญชีรายการสินทรัพย์ถาวร สินทรัพย์อื่น รายได้ค้างรับ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า,ตรวจสอบรายงานสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่นประจำเดือนกับยอดตามบัญ..
 บริษัท ไทย อีสซี่ บาย จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 60
- จัดทำบัญชีรายรับ-จ่าย - ทำบิลภาษีซื้อ/ภาษีขาย - ตรวจสอบความถูกต้องและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท..
 Fanli Hotel & Resort Chiangmai
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 60
- คีย์ข้อมูลบัญชีโรงแรม
 บริษัท แก๊สซัพพลายส์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 60
-บันทึกค่าใช้จ่าย , งานภาษี , และงานเอกสารเกี่ยวกับบัญชีทั้งหมด -ยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต -มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีมาบ้าง -มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ***กรุณาอ่านลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบและคุณสมบ..
 บริษัท บ้านท้องถิ่นไทย จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 60
ดูแลงานด้านระบบบัญชีของบริษัท งบ ภาษี สรรพกร
 ภัทรท่าแพ เชียงใหม่ จำกัด(โรงแรมอโมร่าท่าแพ)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 60
เช็คเอกสารปิดรอบรายได้ประจำวัน
 Royal Peninsula Hotel
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 60
- บันทึกและดูแลจัดเตรียม เช็คสั่งจ่าย การรับเงิน การจัดเก็บเงิน การนำเงินฝากธนาคาร รวมทั้งการตรวจสอบความถูกต้อง - จัดทำใบสำคัญจ่ายชำระหนี้ - จัดทำรายละเอียดประกอบเจ้าหนี้การค้า..
 Super Cheap (ซุปเปอร์ชีป สาขาเชียงใหม่)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 60
- ทำสัญญาลูกค้า ,อิออน เฟริสช้อยส์ - สแกนแผนที่+หน้าสัญญา,Addแผนที่ - สรุปรายงานประจำเดือนสินเชื่อ+ติดตาม งานแคชเชียร์ -ขายสด, ขายเชื่อ, รับชำระ งานทั่วไปที่ทำ เช็คของที่ลูกค้าส่งมาซ่อมกับศูนย์บ..
 Super Cheap (ซุปเปอร์ชีป สาขาเชียงใหม่)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 60
- ทำสัญญาลูกค้า ,อิออน เฟริสช้อยส์ - สแกนแผนที่+หน้าสัญญา,Addแผนที่ - สรุปรายงานประจำเดือนสินเชื่อ+ติดตาม งานแคชเชียร์ -ขายสด, ขายเชื่อ, รับชำระ งานทั่วไปที่ทำ เช็คของที่ลูกค้าส่งมาซ่อมกับศูนย์บ..
 บริษัท ก๊าซหุงต้ม จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 60
-ตำแหน่งระดับหัวหน้างาน ควบคุมดูแลให้ระบบงานภายในสาขาเป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนด -ด้านเอกสารการตรวจสอบการทำงานของสาขาที่รับผิดชอบ -งานด้านบัญชี/การเงิน -ดูแลพนักงานในสาขาที่รับผิดชอบ -จัดการดูแลในด้..
 วิสดอมสเปซ โครงการไพร์มสแควร์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 60
ดูแลและจัดทำรายงานเงินสดย่อยประจำวัน, รายการรับ-จ่ายเงินประจำวัน และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา   ..
 บริษัท วี เพอร์เฟค ออโต้คาร์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 60
บันทึกบัญชี , ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร คัดแยก และจัดเก็บเอกสารด้านบัญชี , ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท เจคิทเช่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 60
ดูแลงานบัญชีและแคชเชียร์ตามที่ได้รับมอบหมาย ดูแลลูกค้า
 บริษัท เชียงใหม่ ทูบ เทรค วอเตอร์พาร์ค เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 60
ดูแลเรื่องการขายตั๋ว ขายบัตร และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายต่างๆ
 บริษัท ซีเอ็ม. แอร์ คอนดิชั่นนิ่ง จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 60
บริหารจัดการสำนักงาน
 บริษัท เชียงใหม่พลาซ่า จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 60
-ดูแลงานด้านเอกสารของแผนกบัญชี สรุป รายรับ-รายจ่าย ภาษี ปิดงบ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย * ผ่านทดลองงานได้บรรจุเป็นพนักงานประจำ Service Charge Low Season การันตี 1,000 บ. High Season การันตี 2,..
 I.S. Group of Companies
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 20,001 - 30,000
วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 60
- วิเคาระห์และวางแผนการขาย - ดูแลพนักงานภายใต้บังคับบัญชา - สรุปรายงานการทำงาน..
 I.S. Group of Companies
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 60
- ตั้งเบิกจ่าย (ค่าใช้จ่าย) - บันทึกบัญชีการจ่าย (ค่าใช้จ่าย) - ตั้งเบิกเงินสดย่อย - ทำภาษีซื้อ/หัก ณ ที่จ่าย - งานที่ได้มอบหมายอื่น ๆ..
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์