ค้นหาจาก

เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน (906)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 12710 ) งานลำพูน ( 368 ) งานเชียงราย ( 209 ) งานลำปาง ( 142 ) งานอื่นๆ ( 956 ) ดูทั้งหมด

 ไปดอยทราเวล
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
1.ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องให้สำเร็จลุล่วง 2.มีวาทะศิลป์ ในการพูดและเจรจา 3.ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้คล่องแคล่ว 4.ทำงานให้สำเร็จลุล่วง ตามเป้าหมาย 5.มีประสบการณ์ทำงานออฟฟิศทัวร์อย่าง..
 บริษัท แอคคอมพลิช ลอว์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
1.รับโทรศัพท์ 2.ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก 3.บัญชี/กรอกข้อมูล/คีย์ข้อมูล 4.งานเอกสารทั่วไป..
 บ.ริช เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
ประสานงานต่างๆภายในองค์กร
 บริษัท เวลท็อป พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
1. ติดต่อประสานงานภายในบริษัทฯ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำ PR สั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง และเอกสารต่างๆ 3. จัดทำรายงานสรุปข้อมูลต่างๆ ภายในโครงการ 4. บันทึกรายงานการประชุม และทำรายงา..
 บริษัท เซ็นทรัล ออฟฟิศ โปรดักส์ จำกัด สาขาเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
- ติดต่อประสานงาน - ทำงานทางด้านเอกสาร
 เดอะ นิว คอนเซปท์ คอนซัลท์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
ดูแลงานเอกสาร ความเรียบร้อย เอกสารเข้าออกของบริษัท
 บริษัท ทีซัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
จัดทำ บันทึกรายงาน, และจัดเก็บเอกสารงานราชการและเอกชน ติดต่อหน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกองค์กร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย..
 เดอะ นิว คอนเซปท์ คอนซัลท์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
ดูแล จัดการงานเอกสารทั่วไป
 โรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
- ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ - ประสานงานกับแผนกต่างๆ
 บริษัท ฟิวเจอร์อิเล็คโทรนิคส์เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
ดูแลเอกสารทางบัญชี ตรวจสอบ ตรวจเช็ครายการสั่งอะไหล่ มีความรู้พื้นฐานการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า SmartPhone เครื่องซักผ้า ไมโครเวฟ ตู้เย็น เตารีด เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น..
 บริษัท ช.นวกิจ 2009 จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
ช่วยเหลืองานเอกสารฝ่ายต่างๆของบริษัทฯ เช่น บัญชี,การเงิน,จัดซื้อ,งานขาย เป็นต้น หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ขอผู้ที่พร้อมจะทำงานจริงๆ..
 บริษัท สุขสวัสดิ์ไม้อัดไทย จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
1.จัดเตรียมเอกสารตั้งเบิกสำหรับผู้บริหาร 2.ดูแลระบบ Internet banking 3.ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร 4.งานตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท กุลศรีสุวรรณ ประตูช้างเผือก จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
จัดทำงานเกี่ยวกับเอกสารงานทั่วไป
 บริษัท รวมโชค มอลล์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
- สามารถให้คำแนะนำผู้ใช้บริการฟิตเนสได้ - ดูแลฟิต - ดูแลอุปกรณ์ออกกำลังกาย..
 บริษัท วีแอนด์พีเฟร็ชฟูดส์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
- รับคำสั่งซื้อของลูกค้าเข้าระบบตลอดจนแจ้งกำหนดการส่งมอบสินค้าไปยังลูกค้าให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่รับคำสั่งซื้อและแผนที่กำหนด - รวบรวมเอกสารด้านการขาย และจัดเตรียมเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ขาย - จัดทำ..
 บริษัท สุขสวัสดิ์ไม้อัดไทย จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
1.จัดเตรียมเอกสารสำหรับผู้บริหาร 2.ประสานงานภายในและงานภายนอก 3.ดูแลเรื่องเอกสารการตั้งเบิกก่อนนำเสนอผุ้บริหาร 4.ดูแลโครงการพิเศษตามได้รับมอบหมาย..
 ทิพยประกันภัย
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
เลขานุการ งานที่ทำรับผิดชอบงานที่หน.มอบหมาย / การประสานงาน / เก็บเอกสารบันทึกข้อมูลต่างๆ..
 โครงการหมู่บ้านมาลาดา โฮม แอนด์ รีสอร์ท
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
1.ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกออฟฟิต 2.จัดทำรายงาน จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3.จัด stock ทำของใช้สำนักงานเบื้องต้น 4.รับส่งเอกสารระหว่างออฟฟิศและหน้างาน 5.ทำงานด้านธุรการทั่วไป 6.งานอื่นๆที..
 บริษัท ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
งานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลด้านต่างๆ ในธุรกิจสวนยางพารา เช่น งานตรวจสอบ ควบคุมดูแล บันทึก แก้ไข สรุปข้อมูล/รายงานในรูปแบบต่าง ๆ..
 ร้านสมายล์โฟน
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
รับผิดชอบงานเอกสาร
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์