ค้นหาจาก

เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน (906)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 12737 ) งานลำพูน ( 370 ) งานเชียงราย ( 204 ) งานลำปาง ( 146 ) งานอื่นๆ ( 967 ) ดูทั้งหมด

 บริษัท ครีเอทีฟ คิงดอม (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 27 เม.ย. 60
รับโทรศัพท์,ติดต่อประสานงานทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย
 บริษัท ซี.อี.ไอ (เชียงใหม่) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 27 เม.ย. 60
-ดูเเลรับผิดชอบจดหมายเข้าเเละจดหมายออกผู้จัดการทั่วไป -จดชวเลขการสั่งการงานเเละถอดข้อความ -รวบรวมเอกสารข้อมูล เพื่อเตรียมเอกสาร..
 เดอะ นิว คอนเซปท์ คอนซัลท์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 60
-ธุรการประสานงานทั่วไป กรุณาส่งเรซุเม่ พร้อมกับแนบรูปถ่าย มาตามอีเมล์ที่ได้แจ้งไว้ ถ้าบริษัทพิจารณาเบื้องต้นแล้ว จะติดต่อกลับตามเบอร์โทรที่ท่านได้แจ้งไว้..
 เดอะ นิว คอนเซปท์ คอนซัลท์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 60
กรุณาส่งเรซุเม่ พร้อมกับแนบรูปถ่าย มาทางอีเมล์ที่แจ้งไว้ ถ้าบริษัทพิจารณาเบื้องต้นแล้วจะติดต่อกลับตามเบอร์โทรที่ท่านได้แจ้งไว้..
 Admin 
 หจก.ส.เจริญ ซัพพลาย 2015
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 60
-คีย์ข้อมูลลงในระบบ ,บิลซื้อ,บิลขาย จากพนักงานขาย -ประสานงานกับพนักงานขาย ทำเอกสารเกี่ยวกับการขาย -เช็คสต๊อกสินค้าประจำเดือน -มีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Express จะรับพิจราณาเป็นพิเศษ ****มาสมัครด..
 บริษัท กาดสวนแก้ว 2545 จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 60
- รับผิดชอบงานเอกสารต่างๆ - พิมพ์งาน , รับโทรศัพท์ - ตรวจสอบ เบิกอุปกรณ์ต่างๆ - หน้าที่อื่นๆ ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย..
 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 60
- ประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน - สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้กับคณะกรรมการ - จัดทำตารางนัดหมาย รายงานการประชุม วาระการประชุม และจดหมายติดต่องานได้ - ปฏิบัติงานอื่นตามที..
 Chiang Mai Properties และ CMP Management
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 60
- ให้ข้อมูล ตอบข้อสักถาม แก้ไขปัญหาเบื้องต้นและข้อร้องเรียนต่าง ๆ - ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ เช่น แม่บ้าน ฝ่ายช่าง และพนักงานรักษาความปลอดภัย - มีความเข้าใจหลักการบัญชีเบื้องต้น เช่น รายการใช้จ่ายประ..
 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 60
- จัดทำโครงการ ประสานงานหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย..
 Super Cheap (ซุปเปอร์ชีป สาขาเชียงใหม่)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 60
- ติดต่อขนส่งเชียงใหม่/ลำพูน - ทำ พรบ. ต่อภาษีรถจักรยานยนต์ - จัดเอกสารเตรียมงานเข้าขนส่ง เชียงใหม่-ลำพูน - ทำรายงานส่งสาขาต่างๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย..
 วิสดอมสเปซ โครงการไพร์มสแควร์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 60
ประสานงานทั่วไปทั้งภายในและภายนอกองค์กร, จัดทำเอกสาร หนังสือออก บันทึก-รายงานการประชุม, เอกสารต่างๆ ของบริษัท, จัดทำและยื่นเอกสารติดต่อราชการทั่วไป และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท..
 บริษัท อริยกิจ จี.พี. จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 60
*** ผู้สมัครกรุณาแนบรูปถ่าย *** ประสานงานกับพนักงานขาย ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ โปรชัวร์ ป้ายโฆษณาโปรโมชั่นต่างๆ ออกแบบ artwork ลงสื่อออนไลน์ ร่วมเป็นแอดมินในการดูแลเพจของบริษัท..
 บริษัท ซีเคเจ เทรดดิ้ง จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 60
- ดูแลเอกสารการขาย - ดูแลบัญชีสินค้าคงคลัง - ดุแลระบบสนับสนุนการขาย (Key ข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์)..
 บริษัท อรสิริน จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 60
บันทึกข้อมูลแผนกบัญชี
 บริษัท เชียงใหม่ ทูบ เทรค วอเตอร์พาร์ค เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 60
โทรศัพท์ติดต่องานและรับโทรศัพท์ รวบรวมเอกสารข้อมูลเพื่อเตรียมผลรายงาน ช่วยจัดการเกี่ยวกับการประชุมและจัดทำบันทึกรายงานร่างเอกสารต่างๆ..
 บริษัท วีแอนด์พีเฟร็ชฟูดส์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 60
1. รับคำสั่งซื้อของลูกค้าเข้าระบบตลอดจนแจ้งกำหนดการส่งมอบสินค้าไปยังลูกค้าให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่รับคำสั่งซื้อและแผนที่กำหนด 2. รวบรวมเอกสารด้านการขาย และจัดเตรียมเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ขาย 3. จั..
 เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 60
ดูแลรับผิดชอบจดหมายเข้าและจดหมายออก ติดตามงานให้กับผู้บริหาร ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญช..
 บริษัท เซ็นทรัล ออฟฟิศ โปรดักส์ จำกัด สาขาเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 60
- ติดต่อประสานงาน - ทำงานทางด้านเอกสาร
 NCM (บริษัท ภาคเหนือวัสดุก่อสร้าง จำกัด)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 60
ติดต่อ ประสานงาน ติดตามผู้บริหาร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 บริษัท เชียงใหม่ลานนาบิซิเนสเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 60
Administrative assistants perform a range of administrative tasks within company - Handle and arrange the paperwork such as work permit , social insurance etc - Prepare and modify documents incl..
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์