ค้นหาจาก

ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งของ (345)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 12323 ) งานลำพูน ( 347 ) งานเชียงราย ( 188 ) งานลำปาง ( 145 ) งานอื่นๆ ( 970 ) ดูทั้งหมด

 หจก.ลิขิตศิลป์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 7 ธ.ค. 59
ขับรถกระบะ ส่งสินค้า
 Kiyora Spa
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 7 ธ.ค. 59
- ขับรถบริการรับ-ส่งลูกค้า - ตรวจสอบสภาพรถและดูแลทำความสะอาดให้รถพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - รู้จักเส้นทางในเชียงใหม่เป็นอย่างดี - มีทักษะในการขับรถอย่างดีเยี่ยม (เกียร์ออโต้) - ช่วยงานทั่่วไปในบริษั..
 I.S. Group of Companies
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 7 ธ.ค. 59
- ขับรถ รับ - ส่ง ผู้บริหารหญิง - ปฏิบัติงานตามผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท วีวัลเลย์ จำกัด (โรงแรม วีเทอมินัล)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 7 ธ.ค. 59
- บริการยกสัมภาระ อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า - ให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว - งานอื่นๆ ตามที่ไ้ดรับมอบหมาย - มีความสุภาพ เรียบร้อย อัธยาศัยดี มีใจรักการบริการ..
 ร้านติงกิ้งอิงค์ ซัพพลาย
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 7 ธ.ค. 59
ขับรถรับส่งผู้บริหาร ดูแลรักษารถได้ รวมถึงทำตามคำสั่งตามที่ได้รับมอบหมายได้ เช่นการดูแลซ่อมแซมบ้านและออฟฟิศ ส่งสินค้าตามขนส่งและสถานที่ต่างๆ สามารถช่วยงานอื่นๆได้ ไปต่างจังหวัดและค้างคืนได้ ไม่มีพันธะ..
 บริษัท วี เทอมินัล จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 7 ธ.ค. 59
ให้บริการขับรถรับส่งลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานและสอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัท..
 บริษัท กรีนแก๊ส จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 7 ธ.ค. 59
1.ส่งสินค้าตามรายการจัดส่ง 2.ตรวจเช็ค และดูแลรถ รวมถึงอุปกรณ์ต่อเนื่อง
 บริษัท นัติมอเตอร์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 7 ธ.ค. 59
ขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ดูแลยานพาหนะที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท ไซแอม โทแบคโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 7 ธ.ค. 59
- ขับรถบรรทุกสินค้าเพื่อไปส่งยังโกดังเก็บสินค้าจากเชียงใหม่-ลำพูน - ขับรถขนาด 6-8 ล้อ หรือรถบรรทุก..
 ทำดี ดีไซน์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 7 ธ.ค. 59
ขับรถให้กับผู้บริหาร บำรุง ดูแลรักษา รถยนต์ของบริษัทฯให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ปฏิบัติตามคำสั่งหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา..
 บริษัท เปรมประชาขนส่ง จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 7 ธ.ค. 59
-ขับรถตู้นำเที่ยว เชียงใหม่ - ปาย เชียงใหม่ - เชียงราย -ดูแลความสะอาดรถที่ได้รับผิดชอบ ***เข้ามาสมัครที่บริษัทด้วยตนเอง เท่านั้น*** ***มีเงินเดือนประจำ***..
 Driver 
 บริษัท บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 7 ธ.ค. 59
1. รับ-ส่งพนักงานมาทำงานและกลับบ้านในวันทำงานทุกวันและตรงต่อเวลาในจุดนัดพบที่นับหมายไว้ 2. ขับรถในธุรกิจของบริษัทตามใบสั่งงานที่ได้รับ 3. ดูแล รักษาความสะอาดของรถที่อยู่ในความดูแลให้สะอาด เรียบร้อย..
 มูลนิธิโครงการหลวง-โรงงานแปรรูปฯ
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 6 ธ.ค. 59
ขับรถกระบะส่งสินค้า จัดหาสินค้า
 บริษัท ผลิตภณฑ์เบอเกอรี่ และอาหารฝ้าย จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 6 ธ.ค. 59
ขับรถส่งขนตามสาขา / เซ็คขนม เครื่องเดิม และอุปกรณ์ต่างๆ ตามที่สาขาสั่ง ส่งออเดอร์ให้กับลูกค้า เซ็ครถยนต์ ทำความสะอาดรถยนต์ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย..
 Em's Laundry
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 6 ธ.ค. 59
ทำหน้าที่ขับรถรับ-ส่ง ผ้าลูกค้าภายในตัวเมืองเชียงใหม่ และช่วยประสานงานภายในร้านเล็กน้อย เข้างาน 8 โมงเช้า เลิก 5 โมงเย็น มีโอที +วันหยุด อาทิตย์ละ 1 วัน สามารถเลือก วันหยุดได้ มาทำงาน วันหยุด คิดให้เป..
 บริษัท เปรมประชาขนส่ง จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 6 ธ.ค. 59
-ขับรถ 4 ล้อแดง ประจำทาง เชียงใหม่ - ปาย -ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของรถโดยสาร -ปฏิบัติตามคำสั่งอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย..
 โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 5 ธ.ค. 59
1. รับ-ส่งผู้ป่วย ทั้งกรณีฉุกเฉินและปกติ 2. ตรวจเช็คดูแลรักษาเครื่องยนต์ของรถโรงพยาบาลทุกคัน 3. ดูแลรักษา ทำความสะอาดรถ ตลอดจนอุปกรณ์ในโรงพยาบาล เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานอยู่ตลอดเวลา..
 บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 5 ธ.ค. 59
ขับรถขนส่งสินค้าระหว่างสาขาลำปาง-ลำพูน-เชียงใหม่
 บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 5 ธ.ค. 59
- รับช่วงต่อจากพนักงานขับรถ - ขับรถเคลื่อนย้ายรถจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง - ปฎิบัติงานภายในบริษัทฯ - สามารถทำงานเป็นกะได้ มี OT...
 บริษัท เกรทแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 4 ธ.ค. 59
ขับรถส่งขนม
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์