ค้นหาจาก

โยธา/สถาปัตย์/ตกแต่งภายใน (543)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 12786 ) งานลำพูน ( 378 ) งานเชียงราย ( 194 ) งานลำปาง ( 155 ) งานอื่นๆ ( 980 ) ดูทั้งหมด

 นิวไทย
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 ก.ค. 60
-รับผิดชอบงานก่อสร้าง
 บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค(ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 ก.ค. 60
ควบคุมงานก่อสร้าง, งานดิน, งานวิศวกรรมธรณี
 บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค(ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 ก.ค. 60
1. วางแผนปฏิบัติงาน 2. ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ 3. สรุปและประเมินผลประสิทธิภาพการดำเนินงาน..
 บริษัท กรีนไลฟ์ พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด 3
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 26 ก.ค. 60
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน - ตรวจสอบวิธีการทำงานผู้รับเหมา ควบคุมการใช้วัสดุให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด - ประมาณราคางานก..
 บริษัท ทีซัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 ก.ค. 60
ตรวจสอบและควบคุมงานโครงการก่อสร้างในแนวราบ ให้ถูกต้องตามแบบแปลนและเป็นไปตามมาตรฐานทางสถาปัตยกรรม ประสานงานระหว่างโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อให้ผลงานแล้วเสร็จภายในกำหนดตรวจสอบรับผลงานจากผู้รับเ..
 NCM (บริษัท ภาคเหนือวัสดุก่อสร้าง จำกัด)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 ก.ค. 60
ดูแล ควบคุมงาน ให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ **งานประเภทก่อสร้างถนน/ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ(กว.)**..
 บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 ก.ค. 60
• ออกแบบ และพัฒนางานจัดสวน จัดภูมิทัศน์ ด้านภูมิสถาปัตย์ • ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมงานภูมิทัศน์ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัทฯ • ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้ากับผู้บังคับบัญชา..
 บริษัท ล้ำคูณ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 25 ก.ค. 60
-ดูแลหน้างาน คุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ -ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาและตรวจงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามเป้าหมาย -บริหารงานก่อสร้างให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด -ถอดแบบ ประสานงานกับจัดซื้อใน Off..
 บริษัท ซุปเปอร์ ฮีโร่ เฮาส์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 25 ก.ค. 60
ดูแลหน้างาน คุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา และตรวจงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามเป้าหมาย บริหารงานก่อสร้างให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ถอดแบบ ประมาณราคา ประสานงานกับจัดซื้..
 วิสดอมสเปซ โครงการไพร์มสแควร์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 25 ก.ค. 60
ควบคุมงานก่อสร้างต่าง ๆ ของโครงการ
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัมโบ้ชัตเตอร์ส
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 25 ก.ค. 60
จำหน่ายแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท ดูแลให้คำแนะนำลูกค้าที่สนใจเข้ามาสอบถามราคาและรายละเอียดต่างๆ ที่ร้าน สามารถอ่านแบบก่อสร้างได้..
 โรชาเลีย ดิเวลลอปเมนท์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 25 ก.ค. 60
•ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานเสร็จตามกำหนดเวลา •ประสานงานกับวิศวกร ผู้รับเหมา ตรวจสอบ และ ติดตามการทำงานของ ผู้รับ..
 บจก.แอทลาร์ช เอ็นเทอร์ไพร์ส
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 25 ก.ค. 60
ดูแลงานก่อสร้าง ประจำไซค์งานก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย (ในเชียงใหม่)
 NCM (บริษัท ภาคเหนือวัสดุก่อสร้าง จำกัด)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 25 ก.ค. 60
ดูแล ควบคุมงาน ให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ **งานประเภทก่อสร้างถนน/มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ(กว.)**..
 โครงการหมู่บ้านมาลาดา โฮม แอนด์ รีสอร์ท
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 25 ก.ค. 60
วิศวกรประจำโครงการในเครือมาลาดา
 โครงการหมู่บ้านมาลาดา โฮม แอนด์ รีสอร์ท
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 25 ก.ค. 60
รับสมัครผู้จัดการ ที่มีประสบการณ์การบริหารโดยตรง เพื่อรองรับโครงการใหม่ย่าน ถ.หางดง-เชียงใหม่ /แม่ริม วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า วางแผนการทำงานด้านก่อสร้าง ร่วมประชุม วางแผน ดูแลควบคุม ตรว..
 หจก.เบญจมาศโฮม
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 24 ก.ค. 60
ออกแบบ เขียนแบบ ถอดแบบประมาณราคาบ้าน
 บริษัท ชาลา นัมเบอร์ ซิก จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 ก.ค. 60
ประสานงานกับผู้ออกแบบ ควบคุมงานตกแต่งภายใน ตรวจสอบหน้างาน
 บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค(ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 ก.ค. 60
1. สามารถวางแผนและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2. ติดตามแบะตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ 3. สรุปและประเมินผลประสิทธิภาพการดำเนินงาน..
 บริษัท รวมโชค มอลล์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 23 ก.ค. 60
ออกแบบ ควบคุมงานระบบสุขภิบาล อาคารโรงแรมสูง8ชั้น
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์